Prealoader

Sindaco

Održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture u 2020. godini

Pubblicato: 02.03.2021.

Sanacija tribina nogometnog igrališta
Uređenje ulaza u nogometni stadion
Sanacija zida kod parkinga ispod starog groblja
Projektna dokumentacija za proširenje parkinga
Društveni dom u Malotiji
Uređenje sanitarija i rampe u Centru za inkluziju
Polupodzemni spremnici za otpad
Dječje igralište u Bibalima
Dječje igralište u Jurcaniji
Dječje igralište u Gadarima
Rotor Kanegra
Preseljenje Županijskih ureda
Nerazvrstana cesta Krasica-Punta
Smirivanje prometa
Pješačka staza Zingarella
Zid u Oskurušu
Prometna rješenja na stanici
Proširenje parkirališta kod Stare uljare
Sanitarije u vinarskom podrumu

Održavanje i izgradnja infrastrukture na području Grada Buja u 2020. godini – pdf dokument

Sanacija tribina nogometnog igrališta

Projekt je sufinanciran iz Proračuna Grada Buje-Buie sa 60% i Nogometnog saveza županije istarske sa 40%.

Uređenje ulaza u nogometni stadion

U sportskoj zoni Buje na ulazu u nogometno igralište uređena je fasada objekta.

Sanacija zida kod parkinga ispod starog groblja

Obzirom da je u planu uređenje parkirališta ispod starog groblja u Bujama pristupilo se je sanaciji oštećenog i dijelom urušenog potpornog zida uz pristup samom parkiralištu.
Sanacija potpornog zida izvedena je prema Građevinskom projektu mehaničke otpornosti i stabilnosti na temelju kojeg je Konzervatorski odjel u Puli donio posebno Rješenje.

Projektna dokumentacija za proširenje parkinga

Izrađen je i glavni građevinski projekt – konstrukcije potpornog zida radi proširenja parkirališta ispod starog groblje.
Prosječna visina zida od nivoa gornje površine tla je 2,20m, a zid je dužine 52,00m.

Društveni dom u Malotiji

Radovi su obuhvatili sanaciju sanitarija u površini od 10,50m2, gdje je bilo uključeno kompletno uređenje prostora:
rušenje i izrada pregradnih zidova, elekto instalacija, vodovodne instalacije i instalacije odvoda, spuštanje stropova ugradnja sanitarne opreme i stolarija. Na prostoru kod Doma je postavljen prometni znak zabrane parkiranja za teška vozila.

Uređenje sanitarija i rampe u Centru za inkluziju

Izrađena je tehnička dokumentacija i proveden postupak jednostavne nabave na uređenju sanitarija u Centru za inkluziju u Bujama.
Nakon provedenog postupka jednostavne nabave sklopljen je Ugovor o građenju te su okončani radovi na uređenju sanitarija ukupne površine 33,25 m2.
Izgrađena je protupožarna vatrogasna rampa koja je prilagođena potrebama osoba sa invaliditetom.

Polupodzemni spremnici za otpad

Polupodzemni spremnici za otpad postavljeni su na ulazu u Ulicu Rudine, Sunčanoj ulici, Ulici Vladimira Nazora, Digitronskoj ulici te na zelenoj površini između Rudina i Istarske ulice.
U kompletu se postavljaju po četiri spremnika i to za mješani komunlani otpad 5m3, papir i karton 5m3, plastiku 5m3 i staklo 3m3.
Otpadomjeri su se postavili samo na spremnike za mješani komunalni otpad, a građanima koji gravitiraju k njima podijeljene su kartice za evidenciju. Pored spremnika je dodatno postavljena metalna kanta za pepeo, radi lakšeg zbrinjavanja pepela, potencijalno opasnog radi izbijanja neželjenih požara.

Dječje igralište u Bibalima

Na rubu građevinskog područja naselja Bibali uz prometnicu koja vodu prema Krogu na inicijativu mjesnog odbora Triban, uređeno je dječje igralište.

Dječje igralište u Jurcaniji

Na rubu građevinskog područja naselja Jurcanija uz prometnicu koja vodi prema Kršetama na inicijativu mjesnog odbora Kršete, uređeno je dječje igralište.

Dječje igralište u Gadarima

Na inicijativu mjesnog odbora Kaštel, uređeno je dječje igralište u Gadarima.

Rotor Kanegra

Zahvaljujući uspješnoj suradnji sa Gradom Umagom i Županijskom upravom za ceste pokrenuli smo zajednički projekt izgradnje rotora na raskrižju koje iz Buja vodi u naselja Valicu i Kanegru. Rotor na ovom raskrižju je izuzetno bitan
jer je na tom raskrižju sigurnost u prometu bitno ugrožena.

Preseljenje Županijskih ureda

U sklopu radova na rekonstrukciji Talijanske srednje škole „Leonaro Da Vinci“ i osiguranja prostora za učenike na novoj lokaciji u zgradi POU uređene su prostorije tavana Gradske uprave za djelatnike Županijskih ureda koji su do sada bili smješteni u zgradi POU.

Nerazvrstana cesta Krasica-Punta

Pripremljena je tender dokumentacija za raspisivanje jednostavne nabave te je sklopljen Ugovor za izvođenje radova na pojačanom održavanju dijela nerazvrstane ceste od Krasice do Punte.
Izvedeni su radovi zamjene slabo nosive podloge i asfaltiranja u ukupnoj dužini od 850,00m.

Smirivanje prometa

Sa ciljem osiguranja veće sigurnosti u prometu ugrađene su izbočine za smirivanje prometa na pješačkim prijelazima u Bujama u Grožnjanskoj i Istarskoj ulici te je postavljena prometna signalizacija.
Prethodno su izrađeni prometni elaborati koji su bili uvjet za dobivanjem suglasnosti MUP-a te Županijske uprave za ceste.

Pješačka staza Zingarella

U sklopu uređenja planinarske staze Zingarela postavljen je viseći most u dužini 22,00 m. Uređena je također i pješačka staza.

Zid u Oskurušu

Saniran je kameni zid u Oskurušu

Prometna rješenja na stanici

Izrađene su varijante prometnih rješenja za naselje oko Klesarske ulice u Bujama te je u suradnji sa Mjesnim odborom Buje usuglašeno najprihvatljivije rješenje.
Ovom novom regulacijom prometa se želi postići bolja i sigurnija protočnost prometa motornim vozilima.

Proširenje parkirališta kod Stare uljare

Radi kroničnog problema parkirališnih mjesta u Gradu, pogotovo u starom dijelu, ispod stare uljare smo napravili i treću etažu parkinga. Upravo je ova treća, nova etaža, najveća od sva tri. Time smo povećali parkirni broj mjesta za oko 70 automobila.

Sanitarije u vinarskom podrumu

Neuređena i neadekvatna prostorija u sklopu vinarskog podruma prenamijenjena je u sanitarni čvor.
Obzirom da je započela rekonstrukcija Talijanske srednje škole “Leonardo Da Vinci” dio vinarskog podruma koristiti će učenici za praktičnu nastavu, a izgradnja sanitarnog čvora bio je jedan od uvjeta za dobivanjem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.

In primo piano

Skip to content