Prealoader

Sindaco

Održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Pubblicato: 02.03.2021.

 • Nerazvrstana cesta Garibaldi – Sv.Sebastijan – D300
 • Nerazvrstana cesta Krasica – Glavači
 • Lokalna cesta Buje – Kremenje
 • Naselje Kruj – nastavak
 • Rekonstrukcija vodovodnih mreža
 • Javna rasvjeta
 • Uređenje pristupa
 • Hortikultura u centru
 • Novi parking u starogradskoj jezgri
 • Spomenik NOB u Krasici
 • Sakralni muzej
 • Autobusno stajalište u Bibalima
 • Društveni dom Malotija
 • Groblje Triban
 • Groblje Kaštel
 • Groblje Krasica
 • Ogradni zid
 • Sanirana krovišta
 • Uređena knjižnica POU
 • Poslovni prostor u Istarskoj ulici
 • Uređenje stana u ulici G. Garibaldi
 • Nova vrata za udrugu Otvoreno srce
 • Novo postolje za vagu

Održavanje i izgradnja infrastrukture na području Grada Buja u 2019. godini – pdf dokument

Nerazvrstana cesta Garibaldi-Sv.Sebastijan-D300

Okončani su radovi na rekonstrukciji gradske ulice G.Garibaldi do Sv. Sebastijana u dužini od 820 m, te je uređen pješački nogostup u dužini od 240 m te je postavljena propisana vertikalna i horizontalna signalizacija.

Nerazvrstana cesta Krasica-Glavači

Pripremljena je tender dokumentacija za raspisivanje jednostavne nabave te je sklopljen Ugovor za izvođenje radova na pojačanom održavanju nerazvrstane ceste od Krasice do Glavači te su izvedeni radovi zamjene slabo nosive podloge i asfaltiranja u ukupnoj dužini od 830,00 m.

Lokalna cesta Buje-Kremenje

Prema programu pojačanog održavanja županijskih cesta asfaltirano je prvih 600,00 m prometnice od Stancija Rosse do Kremenja (LC 50012).

Naselje Kruj – nastavak

Sa Županijskom upravom za ceste sklopljen je ugovor o sufinanciranju radova održavanja županijske ceste LC 50011 dionica Kršete.
Izvedeni su radovi asfaltiranja, a izvedena je i oborinska odvodnje na županijskoj cesti LC 50011 dionica Kršete u ukupnoj dužini od 630,00 m uz sufinanciranje ŽUC-a

Rekonstrukcija vodovodnih mreža

Programom rekonstrukcije vodovodnog sustava Istarskog vodovoda Buzet poboljšani su vodoopskrbni uvjeti u naselju Sv. Sebastijan i Sunčanoj ulici gdje Grad Buje-Buie učestvuje u radovima sanacije asfaltnih podloga gradskih ulica.

Javna rasvjeta

Prema programu gradnje javne rasvjete za 2019. godinu pripremana je tender dokumentacija za raspisivanje jednostavne nabave te je sklopljen Ugovor za izvođenje radova. Radovi na dogradnji javne rasvjete u naseljima

Buje-starogradska jezgra
Kaštelu
Kaldanija
Juki
Vrh Kaštel
Markovac
Dorina
Malotija
Marušići

Radovi su izvodenu u drugoj polovici 2019. godine, a ukupno se postavilo 32 nova rasvjetna tijela.

Uređenje pristupa

Radovi na uklanjanju arhitektonskih barijera kako bi se osobama sa tjelesnim invaliditetom omogućio lakši pristup.

Hortikultura u centru

Novi parking u starogradskoj jezgri

Uređeno je novo parkiralište u užem dijelu povijesne jezgre Buja u ulici S. Vardabassa sa javnom rasvjetom prema uvjetima Konzervatorskog odjela. Po izvedenim radovima stvoreni su uvjeti za parkiranje 28 osobnih vozila a u sklopu radova izveden je i novi potporni zid u dužini od 18m, visine 2,2m. Izvedena je pristupna rampa za prustup parkiralištu, stepenište kojim se parkiralište spaja sa ulicom 1. svibnja te je izgrađeno niz ogradnih zidića kako bi se stvorili sigurnosni uvjeti.

Spomenik NOB u Krasici

Premješten je spomenik NOB-a sa zgrade društvenog doma u Krasici na novu prikladniju lokaciju temeljem zahtjeva MO

Sakralni muzej

U sklopu uređenja crkvenog muzeja u ulici Belvedere izrađen je plato u kamenom popločenju

Autobusno stajalište u Bibalima

U Bibalima uređeno je autobusno stajalište za školski autobus te je postavljena autobusna nadstrešnica

Društveni dom Malotija

Prema programu održavanja društvenih domova na društvenom domu u Malotiji uređena je fasada.

Groblje Triban

GrobljeTriban – prema programu gradnje i uređenju mjesnih groblja proveden je postupak jednostavne nabave i sklopljen je ugovor za izvođenje radova.
Sanirao se stari ogradni kameni zid te se izgradio novi pristup groblju i time postigla veća sigurnost obzirom je stari pristup bio uz nepregledni dio lokalne prometnice a u sklopu radova uredilo se i parkiralište.

Groblje Kaštel

U sklopu održavanja objekata na grobljima saniran je krovni pokrov na kapelici na groblju u Kaštelu.

Groblje Krasica

Uređen je pristup crkvi i kapelici.

Ogradni zid

Izgrađen je i ogradni zidić u Istarskoj ulici koji javno prometnu površinu dijeli od javne zelene površine i padine prema Rudinama.

Sanirana krovišta

Sanirana su krovišta na zgradi Gradske uprave te na krovištima poslovnih prostora uz zgradu Pučkog otvorenog učilišta

Uređena knjižnica POU

Izvedeni su i radovi na adaptaciji gradske knjižnice u zgradi Pučkog otvorenog učilišta gdje su u potpunosti renovirani prostori i opremljeni novom opremom.

Poslovni prostor u Istarskoj ulici

Izvedeni su radovi na investicijskom održavanju poslovnog prostora u Bujama, Istarska 11, koji su odobreni zakupniku poslovnog prostora.
Naknada uloženih sredstava u visini od 50% ukupno ugovorene zakupnine kompenzirati će se sa mjesečnom najamninom za trajanja najma.

Uređenje stana u ulici G.Garibaldi

U ulici G. Garibaldi 4, u Bujama na drugom katu u potpunosti je adptiran i opremljen stan površine 26,27m2, koji će se dodjeliti osobama sa posebnim socijalnim statusoma.

Nova vrata za udrugu Otvoreno srce

ostavljena su nova vrata na prostoru u ulici G.Garibaldi koju koristi udruga Otvoreno srce.

Novo postolje za vagu

Na javnoj vagi postavljeno je novo postolje.

In primo piano

Skip to content