Prealoader

Notizie

Održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture u 2017. godini

Pubblicato: 02.03.2021.

Lokalna cesta Sv.Ivan – Lozari
Pristupna cesta u Kaldaniji
Pristupna cesta za Kažete
Cesta u dijelu naselja Malotija
Kameno popločenje u starogradskoj jezgri
Javna rasvjeta
Socijalni stanovi
Saniranje posljedica elementarne nepogode

Održavanje i izgradnja infrastrukture na području Grada Buja u 2017. godini – pdf dokument

Lokalna cesta Sv.Ivan – Lozari

Djelomična sanacija ceste asfaltnom podlogom na više mjesta, (N 106 – Sv.Ivan (Ž5209) – Lozari) ukupne površine 614 m2

Pristupna cesta u Kaldaniji


Asfaltirana pristupna cesta stambenim objektima u Kaldaniji, (N 150 -D 200 – KALDANIJA G.) u ukupnoj dužini 230 m

Pristupna cesta za Kažete


Asfaltirana pristupna cesta za Kažete u dijelu (N 148 – D 200 – KAŽETE) u ukupnoj dužini od 250 m

Cesta u dijelu naselja Malotija


Asfaltirana cesta u dijelu naselja Malotija u ukupnoj dužini od 250 m

Kameno popločenje u starogradskoj jezgri


Sanirano kameno popločenje u starogradskoj jezgri Grada Buja ulica Nicolo Gabrieli u dužini od 45 m

Javna rasvjeta


Sukladno programima gradnje proveden je postupak bagatelne nabave za izvođenje radova na dogradnji i zamjeni javne rasvjete te su izvedeni radovi na lokacijama:

Ulica Sv. Sebastijana
Ulica Monte Bašter
Hotel Azur
Kaldanija
Juki
Bibali

Ukupno je izvedena dogradnja sa 48 novih rasvjetnih tijela, a zamijenjena su 33 rasvjetna tijela novom eko (led) rasvjetom.

Socijalni stanovi

Radi izvođenja radova rekonstrukcije zgrade u ulici G. Carducci u ukupno četiri stambene jedinice provedena je bagatelna nabava.
Dovršeni su radovi na rekonstrukciji zgrade te će se izvesti četiri stambene jedinice površine 25 i 45 četvornih metara.

Saniranje posljedica elementarne nepogode

Uslijed elementarne nepogode koja je područje Grada pogodila sredinom lipnja 2017. godine, došlo je do oštećenja na krovištima zgrada te na neasfaltiranim nerazvrstanim cestama. Prema prijavi štete po hitnom postupku pristupilo se saniranju tako da su sanirana krovišta na zgradama u Bujama u ulici A.Gramsci i Strada Longa te u Markovcu i Kaštelu.

In primo piano

Skip to content