Prealoader

Avvisi

Odluka o uvjetima za postavljanje urbane opreme u starogradskoj jezgri i Istarskoj ulici

Pubblicato: 12.01.2022.

Dana 15.09.2021. Gradsko vijeće Grada Buja-Buie usvojilo je Odluku o uvjetima za postavljanje urbane opreme u starogradskoj jezgri i Istarskoj ulici (Službene novine Grada Buja 13/21). Odlukom se utvrđuju uvjeti za postavljanje urbane opreme te klimatizacijskih uređaja i drugih uređaja na zgradama koji se prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole i glavnog projekta. Odluka je izrađena temeljem smjernica danih u Elaboratu urbane opreme. Odluka je stupila na snagu dana 25.09.2021.

Cijela je starogradska jezgra grada Buje-Buie zaštićeni spomenik kulture Rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske kl.: UP-I-612-08/06-06/0179; Ur.br.: 532-04-01-1/4-06-2 od 23. ožujka 2006. godine. U tu svrhu je izrađen Elaborat urbane opreme čiji je cilj dati jasne i nedvosmislene smjernice tako da svaki korisnik prostora može sam veoma jednostavno prilagoditi postojeće stanje objekta sukladno odredbama Odluke.

Urbana oprema se postavlja na temelju rješenja upravnog odjela nadležnog za poslove komunalnog gospodarstva. Uz zahtjev za ishođenje rješenja potrebno je dostaviti i idejno rješenje sa grafičkim prikazom planiranog zahvata koji se radi sukladno odredbama Odluke. Idejno rješenje mora sadržavati: fotografije postojećeg stanja, nacrt postojećeg stanja, nacrt novo planiranog stanja, 3D prikaz / vizualizaciju novo planiranog stanja i tehnički opis namjeravanog zahvata.

Pravne i fizičke dužne su postojeću urbanu opremu uskladiti sa svim odredbama Odluke u roku 4 (četiri) godine od stupanja na snagu Odluke, odnosno zaključno do 25.09.2025.

Odluka, Elaborat urbane opreme i smjernice objavljene su na web stranici Grada Buja-Buie pod AKTUALNO i OBJAVE (brzi linkovi).

VEZANI DOKUMENTI:
Odluka o uvjetima za postavljanje urbane opreme u starogradskoj jezgri i Istarskoj ulici
Elaborat urbane opreme Buje
Buje smjernice grafike

In primo piano

Skip to content