Prealoader

Notizie

Obilježen Dan Grada uz predstavljanje realiziranih projekata na području Buja

Pubblicato: 09.09.2021.

Dana 08.09.2021. u Pučkom učilištu održana je svečana sjednica povodom Dana Grada, u ograničenom izdanju, u cilju poštivanja propisanih epidemioloških mjera.

Događaju se odazvao veliki broj uvaženih gostiju među kojima dožupanica Istarske županije iz redova talijanske manjine Jessica Acquavita, saborski zastupnici Marin Lerotić, Katarina Nemet i Emil Daus, te čelni ljudi i predstavnici jedinica lokalne samouprave s područja Bujštine.

Nakon uvodnog djela i nastupa ženske vokalne skupine Romansa, prisutnima se obratio gradonačelnik Vižitin sa osvrtom na najvažnije projekte i aktivnosti koji su dešavali u proteklih godinu dana na području Buja. Bilo je riječi i o raznim aktualnim temama koje se tiču svih građana, a o čemu je točno riječ možete pogledati u video snimci sa sjednice.

U NASTAVKU SE NALAZI GOVOR GRADOČELNIKA VIŽINTINA KOJEG VAM PRENOSIMO U CIJELOSTI

Poštovane vijećnice i poštovani vijećnici, uvaženi predsjedniče Gradskog vijeća, stimato Vice Sindaco, poštovani ovogodišnji dobitnici priznanja gradskog vijeća, u ime grada Buja i moje osobno čestitam vam dan grada Buja kojeg slavimo na blagdan male gospe. Čestitam Dan grada svim našim sugrađankama i sugrađanima koji danas zbog epidemioloških mjera ne mogu prisustvovati ovoj svečanoj sjednici, ali imaju mogućnost pratiti sjednicu na našem youtube kanalu.

Porgo anche i più cordiali saluti e do il benvenuto a tutti voi, stimati ospiti, ed alle autorità presenti.

Srdačno pozdravljam i upućujem riječi dobrodošlice svim prisutnim gostima.

U svom izlaganju osvrnuti ću se na rad gradske uprave i gradskog vijeća u zadnjoj godini i prezentirati planirane buduće aktivnosti.

COVID

Protekla je godina bila izrazito zahtjevna, izazovna i teška zbog COVIDa koji je stvorio značajne zdravstvene, ekonomske i socijalne probleme na svim razinama društva.

Epidemiološke mjere su obilježile čitavo prošlogodišnje razdoblje i vjerujem da smo svi pomalo umorni od tih mjera i da bi svi htjeli da se one što prije ukinu. Bude li se velika većina odraslog stanovništva cjepila to ćemo vjerojatno i doživjeti.

Moram istaknuti da su građani Istre pokazali i ove godine veliku odgovornost, discipliniranost i ozbiljnost, te svojim ponašanjem doprinijeli izuzetno povoljnoj epidemiološkoj slici u našoj županiji i na taj način stvorili uvjete za izuzetno uspješnu turističku sezonu.

Per questo ringrazio di tutto il cuore i cittadini del buiese e Istriani. Rivolgo anche un grande ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, alla Croce Rossa, ai vigili del fuoco, alla Protezione Civile e alla nostra polizia che con un lavoro eccezionale ai valichi di frontiera di Castelvenere e Plovanija, è riuscita ad assicurare un traffico sicuro durante tutto l’anno, soprattutto durante questa stagione turistica.

Ukidanje PP Buje

Nakon najave iz Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno ravnateljstva policije, da se razmatra mogućnost ukidanja policijske postaje u Bujama, obratili smo se ministru Davoru Božinoviću i glavnom ravnatelju policije Nikoli Milini pismenim putem u listopadu prošle godine kako bi izrazili naše protivljenje takvoj odluci.

Pozdravljamo svaku inicijativu organizacijskih i funkcionalnih promjena unutar policije koje će u konačnici rezultirati boljim radom policije, optimizacijom korištenja raspoloživih resursa i troškova policijskog sustava, međutim držimo da bi ukidanje postaje u Bujama bilo kontraproduktivno kako na nacionalnoj tako i na regionalnoj ali i lokalnoj razini.

U našem su gradu prisutna su dva najprometnija granična prijelaza Kaštel i Plovanija, čiji ukupni godišnji promet putnika premašuje promet putnika u odnosu na pojedinačno PGP Bregana, i zajedno PGP Rupa i PGP Bajakovo. (PGP – Postaja granične policije)

Obzirom na granično područje koje pokriva, PP Buje se nažalost suočava sa svim oblicima kriminaliteta, od traffickinga, odnosno prekograničnog krijumčarenja ljudi, droge, oružja i drugih zakonom zabranjenih stvari. Obilježje je to organiziranog kriminala kao i organiziranog djelovanja raznih skupina, te su istraživanja usmjerena na prikupljanje saznanja protiv takvog oblika djelovanja za takav oblik kriminaliteta bitno različita od drugih oblika kriminaliteta sa kojima se pretežito suočavaju susjedne policijske postaje.

Značajan udio ukupnih poslova PP Buje usmjeren je i na migracijsku problematiku, i to angažmanom svih službi – granične, temeljne, kriminalističke i prometne policije.

Policijska postaja Buje je svojim profesionalnim radom, organizacijom i iskustvom pokazala svu operativnu i rukovodeću spremnost u osiguranju sigurnog prometa i kontrolu najvećeg broja putnika koji prometuju državnom granicom, borbom sa organiziranim kriminalom i kontrolom migranata.

Vjerujem de će ministar Božinović i glavni ravnatelj Milina uzeti u obzir naše stavove i argumente, te da će se status policijske postaje u Bujama zadržati i u novom preustroju.

Prekogranični radnici

Vivere lungo il confine per i nostri concittadini che lavorano nelle vicine Slovenia e Italja non è facile, a causa del valico frontaliero. Quest’anno, per via del COVID, la situazione si è aggravata e dopo la petizione sottoscritta sulla necessità di agevolare il loro passaggio della frontiera, abbiamo proposto alla nostra polizia di consentire a loro di usufruire dei percorsi alternativi per arrivare prima ai valichi di frontiera.

Postignuti su dogovori sa našom ali i sa slovenskom policijom, tako da smo donekle uspjeli ublažiti problem, a on će konačno biti riješen ulaskom RH u Schengenski prostor.

Most na GP Kaštel

Nakon aktualizacije problematike izrazito lošeg stanja mosta na graničnom prijelazu Kaštel, njegove djelomične sanacije asfaltiranjem te odluke vlade iz rujna 2018. o nužno potrebnom rješenju za rekonstrukcijom mosta, u travnju ove godine su Hrvatski ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i slovenski ministar infrastrukture Jernej Vrtovac potpisali ugovor o gradnji novog mosta vrijedanog 10 milijuna kuna.

E’ stato siglato anche l’accordo per la ristrutturazione dell’attuale ponte che necessita di interventi importanti a garanzia della sicurezza. I lavori dureranno quattro mesi ed inizieranno al termine della stagione turistica. La viabilità nell’area interessata sarà regolata con un regime a senso unico che dunque non ostacolerà il transito sulla via Buie-Castelvenere-Capodistria.

Il costo totale dei due progetti ammonta a 12 milioni di kune circa che sarà diviso in parti uguali dai due stati.

Sanacija ceste Buje – Kremenje – projekt rotora

Dovršena je sanacija cestovnog kraka županijske ceste od zgrade HEP-a prema naselju Kremenje, ukupna duljina saniranog cestovnog kraka je 2,5 km. Dovršena je i izgradnja rotora na križanju u Kremenju. Projekt je izveden od strane Županijske uprave za ceste i sufinanciran u 30% iznosu iz proračuna Grada Buja.

Con il completamento della costruzione della rotatoria a Cremegne, abbiamo rimosso il luogo di traffico più pericoloso nell’area della nostra città. Nei prossimi 3 anni continueremo con la rissanazione della strada locale da Cremegne a Marussici.

Aglomeracija kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava na području Grada Buja

Nastavili smo sa izradom studijske dokumentacije za sufinanciranje iz EU fondova sa ciljem poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Buje i šireg područja Grada Buja. Rezultati studije su prezentirani gradskom vijeću u ožujku ove godine. Ukupni predviđeni trošak investicije za izgradnju kanalizacijske mreže, uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbne mreže je 175.000.000,00 kn. U sklopu projekta je predviđena zasebna izgradnja kanalizacijskog sustava za područje Kaštel-Kaldanija-Plovanija, a čiju izgradnju očekujemo do kraja 2024. godine. Vrijednost ukupne investicije je 75.000.000,00 kn.

Dogradnju i proširenje kanalizacijskog sustava i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Bujama, spajanjem naselja Gamboci, Triban i Bibali te izgradnja kanalizacijskog sustava u Momjanu se prema dinamičkom planu studije očekuje do kraja 2028. godine, a vrijednost ukupne investicije je 100.000,00 kn.

La ditta 6 maggio / 6. maj è nella fase finale con la progettazione del sistema fognario per Crassiza. Si sta completando la documentazione per il permesso di costruzione per il sistema fognario di Carsette ed ha iniziato la progettazione per il sistema fognario di Buroli, che alla fine verrà allacciato al sistema di Carsette.

Za sustav pročišćavanja otpadnih voda u Marušićima postoji važeća građevinska dozvola, vrijednost projekta je oko 7.500.000,00 kn i u narednom mandatnom periodu će se projekt kandidirati na fondovima za ruralni razvoj kao i na fondu za oporavak i otpornost.

Modenizacija javne rasvjete

Projektom modernizacije javne rasvjete na području grada, zamijenjeno je ukupno 1580 rasvjetnih tijela są LED rasvijetnim tijelima i time smo postigli ukupnu uštedu od 66%. Ostaje za zamijeniti rasvjetu u starogradskoj jezgri, koja je planirana za narednu 2022. godinu. Uvjereni smo da će ukupna ušteda, nakon zamijene stare rasvjete u starogradskoj jezgri, biti oko 70% koliko je i prvotnim elektrotehničkim projektom bilo predviđeno.

Završetak projekata energetskih obnova, priprema natječajne dokumentacije za mjeru 7.4.1.

Završili smo zadnji projekt energetske obnove središnjeg dječjeg vrtića u Bujama. Ukupna vrijednost investicije je bila 6.200.000,00 kn, a ostvarili smo 4.000.000,00 kn bespovratnih sredstava. Dogradnjom vrtića i energetskom obnove starog dijela zgrade učinili smo boravak našim mališanima još ugodnijim i stvorili smo uvjete za provođenje naprednih pedagoško odgojnih aktivnosti, zahvaljujući i stalnom usavršavanju svih naših odgajateljica.

Dopo la riqualificazione energetica dell’edificio della scuola d’infanzia iniziera’ la sistemazione paesaggistica ed e’ in corso la preparaizone del relativo progetto che verrà candidato alla misura per lo sviluppo rurale.

Obnova bujskih kapelica

U ožujku održan je prvi radni sastanak projekta obnove bujskih kapelica, nakon rekonstrukcije kapelice Sv.Zenona, koji predviđa renoviranje svih kapelica s područja našeg Grada, te njihovo povezivanje putem, koji će se koristiti kao šetnica, biciklistička i/ili tracking staza. U planu je izgradnja energetski učinkovite rasvjete te postavljanje klupica. Cilj projekta je razvoj vjerskog, kulturnog i sportsko-rekreativnog turizma.

Elaborat urbane opreme

Izradili smo elaborat urbane opreme za starogradsku jezgru grada Buja s proširenjem na Istarsku ulicu, odnosno na pročelja građevina koja su okrenuta k Istarskoj ulici.

Con il “Regolamento dell’arredo urbano” l’Amministrazione Comunale raccoglie e disciplina in un unico testo normativo le tipologie e gli elementi genericamente definiti di “arredo urbano”. Il regolamento definisce e disciplina l’uso, la conservazione e la modificazione degli spazi pubblici.

POS stanovi i prostorno planska dokumentacija

U ovom mandatnom razdoblju pokrenuli smo aktivnosti sa ciljem da se našim sugrađanima omogući rješavanje stambenog pitanja. Zato smo započeli sa pripremom odluka, koje će omogućiti ostvarivanje zacrtanog nam cilja. Odlučili smo politiku poticajne stanogradnje implementirati sa 3 modela koja će se uskoro formalizirati i moći praktično sprovesti.

Prvi model reguliran je Odlukom gradskog vijeća o uključenju Grada u program poticane stanogradnje koji će se provoditi u suradnji sa Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama.

Le condizioni e i criteri per l’acquisto degli appartamenti del Programma POS vengono stabiliti esclusivamente dalla Citta’ di Buie. Inoltre la Citta’ di Buie pubblicherà il concorso per la presentazione delle richieste di acquisto e la formazione della graduatoria.

Drugim modelom predviđamo poticati rješavanje stambenog pitanja u starogradskoj jezgri, na način da ćemo omogućiti kupnju zgrada i ruševina tako da će se odlukom izričito definirati poček za plaćanje nekretnine od 4 godine. Rok sanacije ruševine ili zgrade će također biti definiran na 4 godine.

I stipulanti del contratto di compravendita, riceveranno un incentivo sotto forma di riconoscimento di 1/3 degli investimenti effettuati, ma fino al 90% del prezzo di acquisto dell’immobile.

Treći model predviđa da se nekretninama izvan starogradske jezgre, na građevniskim parcelama raspolaže sa osnivanjem prava građenja na 99 godina.

Nositelj prava građenja koji će se pridržavati ugovornih obveza imati će pravo na sufinanciranje godišnje naknade za pravo građenja od strane Grada i to 90% u prve 4 godine, 80% u narednih 10 godina i 70% u narednih 30 godina.

Il titolare del diritto di costruzione che rispetterà tutti gli obblighi del contratto stipulato, acquisirà il diritto di acquistare il terreno decorsi i 15 anni dal rilascio del certificato di collaudo.

Državno poljoprivredno zemljište

Prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH koja je započeta javnim natječajem u listopadu prošle godine je privedena kraju. Od ukupno 3,5 hektara izložene površine na natječaju županijsko državno odvjetništvo dalo je mišljenje o pravnoj valjanosti za 6 ugovora ukupne površine od 2,0 ha.

Natječaj za zakup koji je bio raspisan u studenom prošle godine, a na kojem je izloženo 220 hektara je također u završnoj fazi. Ovim je natječajem povjerenstvo za zakup pregledalo ukupno 91 pristiglu ponudu, a nakon verifikacije predložilo najpovoljnije ponuditelje za 68 pristiglih ponuda ukupne površine 104,00 hektara.

Iz izloženog, vidljivo je da je period od raspisivanja natječaja do sklapanja ugovora o prodaji ili zakupu izuzetno dugačak. Smatramo da bi se postupak donošenja odluka i potpisivanja ugovora moglo znatno skratiti kada bi postupak vršilo povjerenstvo i državno odvjetništvo, jer se trenutno provjera vrši na 4 razine, povjerenstvo, županija, ministarstvo i državno odvjetništvo što znatno povećava vrijeme cijelog postupka.

Muškat momjanski i Bujska Malvazija

Iznimno pogodni položaj i mikroklima, kao i specifični sadni materijal Muškata koji se tradicionalno koristi na Momjanštini čini vino Muškat momjanski jedinstvenim te zahvaljujući inicijativi udruge Vino Momillianum koja je pokrenuta još 2013. godine, u kolovozu ove godine je Europska komisija objavila u Službenom listu Europske unije da je hrvatsko vino Muškat momjanski dobilo europsku zaštićenu oznaku izvornosti.

Uvjereni smo da je i zemljopisno područje na kojem se nekada bralo grožđe za proizvodnju Čuvene Malvazije od iznimne kvalitete, u ožujku ove godine održana je osnivačka skupština udruge ”Bujska malvazija – malvasia di Buie”.

L’obiettivo principale dell’associazione “Bujska malvazija – Malvasia di Buie” sarà quello di valorizzare al massimo la malvasia di Buie. Come fatto per il moscato di Momiano, vogliamo fare lo stesso per la nostra Malvasia di Buie, elevando quindi la qualità dell’offerta. Abbiamo anche ricevuto conferma dall’Istituto per l’agricoltura e il turismo di Parenzo, che la nostra Malvasia fornisce un vino di qualità superiore e che quindi possiamo procedere con la richiesta per il marchio di origine protetta.

Premještaj županijskih ureda u prostorijama gradske uprave

Županijski uredi koji su se nalazili u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta premješteni su zgradi gradske uprave. Ovim smo preseljenjem dodatno poboljšali ukupnu javnu uslugu koju pružamo našim sugrađanima obzirom da su svi uredi, osim katastra i urbanističkog ureda na jednom mjestu.

Con il trasferimento degli uffici regionali nella sede comunale siamo riusciti ad adattare gli spazi disponibili del UPA per consentire lo svolgimento delle lezioni della scuola superiore media “Leaonardo Da Vinci” fino al termine dei lavori di ricostruzione dell’edificio della scuola.

Abbiamo altresì adattato una parte della nostra cantina vinicola per consentire lo svolgimento delle lezioni pratiche per gli alunni delle nostre scuole medie.

Pomoć u kući

U ožujku ove godine je potpisan Sporazum o zajedničkom provođenju projekta pružanja pomoći u kući i razvoju usluga u zajednici za potrebite osobe na području Bujštine između Istarske županije, gradova Buje i Novigrad, općina Brtonigla, Grožnjan i Oprtalj, te Gradskog društva Crvenog križa Buje. Radi se o vrlo važnom Sporazumu za najugroženije građane s područja bujštine. Potpisivanjem sporazuma pokazujemo da nam je socijalna komponenta javnoga života vrlo bitna i da će se tom inicijativom doista pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Con l’accordo “Aiuto in casa/Assistenza domiciliare”, la Croce Rossa di Buie eseguirà le seguenti attività:

aiuto nei lavori domestici,
manutenzione dell’igiene personale,
e cura delle altre necessità quotidiane.
Kuća kaštela u Momjanu

È iniziata la seconda fase di costruzione della Casa dei castelli – Kuća kaštela, progetto congiunto della Città di Buie e della Regione Istriana.

Rok završetka radova druge faze na Kući kaštela jest 31.12.2021. Nakon toga će se pristupiti opremanju zgrade za što su osigurana sredstva i očekujemo da će Kuća Kaštela započeti sa radom krajem iduće godine.

DVD – nova vozila, obnova zgrade, priprema natječajne dokumentacija za mjeru 7.4.1

Naše je Dobrovoljno vatrogasno društvo ove godine nabavilo novo Pickup vozilo i novo kombi vozilo. Nova su vozila bila prijeko potrebna društvu kako bi i dalje mogli izvršavati sve buduće zadaće zaštite našeg građanstva od vremenskih nepogoda, požara i poplava, osiguravati gradske manifestacije te pomagati našim sugrađanima onda kada trebaju pomoć.

Ove smo godine uložili u rekonstrukciju vatrogasnog doma oko 500.000,00 kn i gotovo u potpunosti uredili prvu etažu zgrade i omogućili preseljenje naših vatrogasaca u tu zgradu. Uređenje drugog dijela zgrade za potrebe našeg komunalnog poduzeća „Civitas Bullearum” je također pri kraju i vjerujemo da će se Civitas uskoro izvršiti preseljenje.

Obljetnice

Nell’ultimo anno abbiamo festeggiato anche il 30esimo anniversario della Comunità degli italiani di Momiano e colgo l’occasione per fare alla comunità i miei più sentiti auguri per questo importante traguardo raggiunto.

Ove smo godine obilježili 100. obljetnicu od ubojstva Francesca Papa u Bujama, jedne od prvih žrtava fašizma u Istri.

Završne zahvale

Na kraju želim se iskreno zahvaliti svim gradskim ustanovama, gradskim poduzećem, našim mjesnim odborima na izuzetnoj suradnji, a koja je usmjerena dobrobiti naših sugrađanki i sugrađana.

Svim ovogodišnjim dobitnicima priznanja Gradskog vijeća iskreno čestitam i zahvaljujem se za sve što su do sada učinili na području društvenog, ekonomskog i socijalnog razvitka našeg Grada.

Još jednom čestitam svima Dan Grada Buja. E alla fine auguro sentitamente a tutti una felice giornata della Città.

Izvor: Naša Bujština

Dobitnici nagrada
Dobitnici nagrada

In primo piano

Skip to content