Prealoader

Concorsi

Obavijesti o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta

Pubblicato: 17.03.2015.

Na temelju odredbe članka 50. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 39/2013) Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje

OBAVIJEST

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buja. Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjevam a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina u Jadranskoj regiji Republike Hrvatske nije veća od 0,2 ha, koje je označeno kao k.č.br. 227/1 u k.o. Momjan, oranica, površine 0,0874 ha, tržišna cijena iznosi 16.055,38 kn /  k.č.br. 227/3 u k.o. Momjan, vinograd, površine 0,0514 ha, tržišna cijena iznosi 9.442,18 kn.

In primo piano

Skip to content