Prealoader

Notizie

OBAVIJEST – terenska mjerenja – Kaštel

Pubblicato: 29.11.2022.

Obavještavamo stanovnike da će stručnjaci Geodetskog zavoda Rijeka d.o.o. u studenom 2022. godine započeti obavljati terensku izmjeru tijekom koje će prikupljati podatke o građevinskim objektima u dijelu Grada Buja-Buie – dio naselja Kaštel, ulice Gadari, Malotija i Šćavonija. Izmjera kuća će se koristiti za usporedbu s postojećim evidencijama o prostoru i evidencijama obveznika komunalne naknade.

Terenska izmjera obuhvaća vanjski pregled i vanjsku izmjeru objekta, prikupljanje podataka o površini, katnosti, namjeni prostora i dijelova prostora (stambeni dio, garaža, spremište, poslovni prostor i sl.) te fotografiranje objekta. Također, radi preciznije usporedbe sa postojećim evidencijama u prostoru, prikupljat će se i podaci o vlasnicima, odnosno korisnicima objekata.

Svim vlasnicima koji ne budu prisutni u vrijeme izmjere, Geodetski zavod Rijeka d.o.o. će ostaviti obavijest s kontakt podacima i dodatnim informacijama.

Kako bi prikupljeni podaci bili čim kvalitetniji, molimo vlasnike i korisnike objekata za suradnju, a sve sa ciljem da upravljanje informacijama o prostoru Grada Buja – Buie bude bolje i učinkovitije.

Za sve potrebne dodatne informacije, slobodno se obratite u Grad Buje – Buie na
tel. 052 / 772 – 122, radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

AVVISO – misurazioni sul campo – Castelvenere

Avvisiamo i cittadini che gli esperti dell’Istituto geometri di Fiume – Geodetski zavod Rijeka d.o.o. – inizieranno nel mese di settembre a svolgere le necessarie misurazioni sul campo durante le quali rileveranno i dati sugli edifici e le costruzioni presenti nella Città di Buie – precisamente per le seguenti aree quali parte dell’insediamento di Castelvenere ( le strade Gadari, Malotija e Šćavonija). L’indagine sulle case verrà utilizzata per confrontare le registrazioni esistenti dello spazio e le registrazioni dei contribuenti delle utenze.

Le attivita’ di rilevazione sul campo comprendono le rilevazioni e la raccolta dati delle parti esterne degli edifici con le relative misurazioni, la raccolta di dati relativi alle superfici, il numero di piani, l’uso degli spazi e di parte degli spazi (parte residenziale, garage, magazzino, uffici, ecc.) e il fotografare gli edifici. Inoltre, per un confronto più preciso con i registri esistenti relativi al territorio, verranno raccolti i dati sui proprietari e sugli utenti delle strutture.

A tutti i proprietari che non saranno presenti al momento delle attivita’ di rilevazione dati, l’Istituto geometri di Fiume – Geodetski zavod Rijeka d.o.o. – lascerà un avviso con i recapiti e le ulteriori informazioni.

Affinché i dati raccolti siano della massima qualità, chiediamo ai proprietari e agli utenti delle strutture di collaborare, il tutto con l’obiettivo di rendere migliore la gestione dei dati e delle informazioni per il territorio della Città di Buie.

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare la Città di Buie al numero di telefono 052/772 – 122, nei giorni feriali dalle 09:00 alle 14:00

In primo piano

Skip to content