Prealoader

Concorsi

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta – K.O. Kaštel k.č.br. 966/1 i 968

Pubblicato: 02.10.2017.

Agencija za poljoprivredno zemljište objavljuje
O B A V I J E S T

o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buje-Buie.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:

k.č.br. 966/1 u k.o. Kaštel, oranica (livada) „Montrin“,
površine 324 m2 (0,0324 ha), tržišna cijena iznosi 6.713,28 kn.
k.č.br. 968 u k.o. Kaštel, oranica (livada) „Montrin“,
površine 651 m2 (0,0651 ha), tržišna cijena iznosi 11.523,92 kn.


Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom roku dostave dokaze Agenciji.

Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

Vidi vezani dokument

In primo piano

Skip to content