Prealoader

Avvisi

Obavijest – nerazvrstana cesta u naselju Kruj

Pubblicato: 18.02.2021.

Grad Buje, sa sjedištem Buje, Istarska 2

objavljuje sljedeću:

Obavijest – nerazvrstana cesta u naselju Kruj

Temeljem Zakona o cestama (NN br. 84/11) obavještavaju se sve zainteresirane stranke odnosno nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta u Kruju koja se proteže preko dijela k.č. 3895/3, 1276/1, 1276/3, 1276/35, 1276/41, 1276/42, 1276/70 u k.o. Buje, naselje Kruj.

Dana 22. veljače (ponedjeljak) 2021. godine u 13:00 sati na terenu vršiti će se utvrđivanje međa odnosno obilježiti će se granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta u naselju Kruj.

Dana 26. veljače (petak) 2021. godine u 10:00 sati u vijećnici Grada Buja na adresi Istarska 2, 52460 Buje biti će moguće izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja br. 481/20 za nerazvrstanu cestu u Kruju, k.o. Buje.

Stabilizaciju i obilježavanje lomnih točaka granica predmetnih čestica te izlaganje elaborata na javni uvid obavit će ovlašteni inženjer geodezije iz trgovačkog društva GEODETSKI URED MATAIJA d.o.o. iz Umaga, Valica, Barboj 36c.

GRAD BUJE
Gradonačelnik: Fabrizio Vižintin

In primo piano

Skip to content