Prealoader

Notizie

Obavijest – 03.08. zatvorena cesta u Kremenju

Pubblicato: 28.07.2021.

Dana, 3.8.2021. (utorak) od 8 do 16 sati u potpunosti će biti zatvorena cesta ZC 5007 za promet na području kružnog toka u Kremenju radi asfaltiranja kolnika.

Obilazni put do Momjana: Buje – Triban – Marušići – Momjan.
Obilazni put od Momjana do Buja: Momjan – Marušići – Triban – Buje.

AVVISO
Si avvisa la cittadinanza che martedi’ 03 agosto 2021 dalle ore 08:00 alle ore 16:00 sara’ chiusa al traffico la strada provinciale SP 5007 per lavori di asfaltatura della nuova rotatoria a Cremegne.

Deviazione direzione Momiano: Buie — Tribano – Marussici – Momiano.
Deviazione direzione Buje: Momiano – Marussici – Tribano – Buie.

In primo piano

Skip to content