Prealoader

Zasnivanje radnog odnosa

Natječaji za popunu radnih mjesta u Dječjem vrtiću Buje

Pubblicato: 08.09.2022.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 51. Statuta Dječjeg vrtića Buje – Asilo infantile Buie, Buje-Buie, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Buje raspisuje:

Natječaj za popunu radnog mjesta – odgojitelj
Natječaj za popunu radnog mjesta – logoped
Natječaj za popunu radnog mjesta – servirka / spremačica

Klikom na poveznicu otvoriti će se uvjeti za zapošljavanje.

Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se isključivo poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja na adresu:
„ Dječji vrtić Buje „ – Asilo infantile Buie, Buje,
Matije Gupca 13,
52460 Buje

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, kao niti one primljene elektronskim putem.
Upravno vijeće zadržava pravo poništenja natječaja.
O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni/e najkasnije u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici. Natječajna dokumentacija neće se vraćati.
Kandidat predložen za izbor , ako nema utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova, biti će upućen na zdravstveni pregled radi njenog utvrđivanja.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Buje 7. rujna 2022., a rok za podnošenje prijava traje od 7. rujna 2022. do 15. rujna 2022.

In primo piano

Skip to content