Concorsi

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Pubblicato: 27.10.2014.

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10, 4/12), i članka 50. Statuta Grada Buja ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), Gradsko vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 21.10.2014. godine raspisuje NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA.

Natječaj traje od 27.10. do 06.11.2014.

In primo piano

Skip to content