Prealoader

Concorsi

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja 03.11.2017.

Pubblicato: 03.11.2017.

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na slijedećim lokacijama: – katastarske čestice 2291/2 u 38/40 dijela; 121 zgr. u 148/192 dijela; 630/4; 1505/1, 1505/2, 1506/1, 1506/2, 1506/3, 1507/1, 1507/2, 1507/3 i 1508. (vidi kompletni natječaj u vezanom dokumentu).


In primo piano

Skip to content