Prealoader

Concorsi - Affitto dei vani pubblici

Natječaj za davanje u zakup poslovni prostor Buje, Trg Slobode 4

Pubblicato: 20.01.2017.

Izlaže se natječaju za davanje u zakup poslovni prostor u vlasništvu Grada Buja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda:

Buje, Trg Slobode 4, k.č.br. / k.o.  392/3 zgr. k.o. Buje, površina m² 39,00 m², djelatnost trgovina, početna zakupnina/kn 1.170,00 kn + 25% PDV –a= 1.462,50 kn, jamčevina/kn 4.387,50 kn.

Navedeni poslovni prostor daje se u zakup putem javnog natječaja u viđenom stanju, isključivo za obavljanje istaknute ili srodne djelatnosti.

Zabranjeno je davanje poslovnih prostora u podzakup, vršiti vanjske ili unutarnje zahvate i rekonstrukcije kao i prenamjene ili promjene djelatnosti, bez izričite suglasnosti zakupodavca.

Ugovor o zakupu zaključuje se na određeno vrijeme od pet godina, uz mogućnost da zakupodavac i zakupnik, bez provođenja javnog natječaja  produže zakup u skladu sa stavkom 1. i 2. članka 6.a Zakona o zakupu i prodaji poslovnoga prostora.

Razgledavanje (očevid) poslovnog prostora moguć je prema prethodnom dogovoru s nadležnim referentom Upravnog odjela Grada Buja na telefon 052 772-122, int. 124.

 Natječaj traje od 20. do 27.01.2017.

Vidi detaljnije u vezanom dokumentu

In primo piano

Skip to content