Prealoader

Altri Concorsi

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA VRIJEME TRAJANJA MANIFESTACIJE „PRAZNIK GROŽĐA 2019“

Pubblicato: 28.08.2019.

Izlažu se natječaju za davanje u zakup javne površine za vrijeme trajanja manifestacije „Praznik grožđa 2019“ prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda.

Navedene javne površine daju se u zakup putem javnog natječaja u viđenom stanju, isključivo za obavljanje istaknute djelatnosti. Sve pozicije označene oznakom Pu opremljene su šatorima.

Ugovor o zakupu zaključuje se na određeno vrijeme od 13. rujna 2019. do 15. rujna 2019. u okviru manifestacije „Praznik grožđa 2019“.

Natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda. Pisane ponude dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana isticanja natječaja na oglasnoj ploči Grada Buja-Buie, putem pošte ili osobno u pisarnici Grada Buja-Buie (zaključno do 05.09.2019.), u zatvorenoj omotnici uz naznaku “ne otvaraj – natječaj za zakup javne površine – Praznik grožđa 2019. “, na adresu Grad Buje-Buie, Istarska 2, 52460 Buje.

In primo piano

Skip to content