Prealoader

Altri Concorsi

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA VRIJEME TRAJANJA MANIFESTACIJE „PRAZNIK GROŽĐA 2017“

Pubblicato: 04.09.2017.

Raspisuje se Natječaj za davanje u zakup javne površine za vrijeme trajanja manifestacije „Praznik grožđa 2017“.

Natječaj će se provesti prikupljanjem pisanih ponuda.

Pisane ponude dostavljaju se u roku od 7 (sedam) dana od dana isticanja natječaja na oglasnoj ploči Grada Buja-Buie (objavljeno na oglasnoj ploči 04.09.2017.), putem pošte ili osobno u pisarnici Grada Buja-Buie (zaključno do 11.09.2017.), u zatvorenoj omotnici uz naznaku “ne otvaraj – natječaj za zakup javne površine – Praznik grožđa 2017. “, na adresu Grad Buje-Buie, Istarska 2, 52460 Buje.

Tekst Natječaja i obvezna dokumentacija u prilogu.

Plan pozicija u prilogu.

 

OBAVIJEST ZAINTERESIRANIM PONUDITELJIMA 
NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA – PRAZNIK GROŽĐA 2017.

Obavještavaju se zainteresirani ponuditelji da između lokacije javnih površina koje se dodjeljuju na natječaju i koje su označene na planovima pozicija i konačne stvarne lokacije na terenu na kojoj će biti postavljena infrastruktura može doći do odstupanja isključivo zbog tehničkih razloga.
Očekuje se veće odstupanje u Istarskoj ulici na način da će pozicije i infrastruktura biti smješteni u ulici uz zgrade označena na planu kao GRADSKA UPRAVA – FANTASY- KONZUM.

 

Objava 11.09.2017.

OBAVIJEST ZAINTERESIRANIM PONUDITELJIMA NATJEČAJ ZA ZAKUP JAVNIH POVRŠINA – PRAZNIK GROŽĐA 2017.

Obavještavaju se zainteresirani ponuditelji da će se javno otvaranje ponuda zaprimljenih po raspisanom natječaju za zakup javnih površina održati u srijedu 13.09.2017. u 09,30 sati u prostorijama Grada Buja-Buie.

Tekstom Natječaja (točka IV.) propisano je da otvaranje i razmatranje ponuda provodi Komisija za provođenje natječaja koju imenuje Gradonačelnik, dana 12. rujna 2017. u 12,00 sati u prostorijama Grada Buja-Buie, na način da utvrdi koliko je ponuda zaprimljeno te koji su ponuditelji nazočni. Kako je krajnji rok za dostavu ponuda određen 11. rujna 2017. postoji mogućnost da zainteresirani ponuditelji podnesu ponudu preporučenom pošiljkom putem pošte tijekom dana 11. rujna 2017. i da ista bude zaprimljena putem pošte u Grad Buje-Buie dana 13.rujna 2017.

 

In primo piano

Skip to content