Prealoader

Altri Concorsi

Konačna lista korisnika sredstava za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti

Pubblicato: 14.02.2018.

Ažurirano 11.09.2018. – Odluka o produljenju roka provedbe mjere povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama – vidi vezani dokument

Na temelju članka 65.a Statuta Grada Buja ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13) i odredbi Pravilnika za provedbu Javnog natječaja za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama na području Grada Buja-Buie donesenog od strane Gradonačelnika, KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2105/01-01/01-17-2 od 06. 03. 2017. godine Grad Buje-Buie objavljuje:


Popis korisnika s kojima je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava


Sredstva za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama, sukladno Konačnoj listi korisnika sredstava za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama na području Grada Buje-Buie od 02.08.2017., KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2105/01-01/02-17-24, Odluci o sufinanciranju troškova provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama od 17.08.2017., KLASA: 360-01/17-01/01, URBROJ: 2105/01-01/02-17-27, i potpisanim ugovorima, dodjeljena su kako sljedi:

1. Višestambena zgrada na adresi Rudine 20 dodjela iznosa od 59.245,48 kn
2. Višestambena zgrada na adresi V. Nazor 25 dodjela iznosa od 22.355,56 kn
3. Višestambena zgrada na adresi V. Nazor 23 dodjela iznosa od 29.453,91 kn
4. Višestambena zgrada na adresi N. Tesle 8 dodjela iznosa od 30.989,15 kn
5. Višestambena zgrada na adresi N. Tesle 10 dodjela iznosa od 20.319,81 kn
6. Višestambena zgrada na adresi V. Nazor 26 dodjela iznosa od 28.390,62 kn

Konačna lista korisnika sredstava za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitostiKonačna lista korisnika sredstava za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitostiKonačna lista korisnika sredstava za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitostiPreuzmiKonačna lista korisnika sredstava za sufinanciranje projekata povećanja energetske učinkovitosti

In primo piano

Skip to content