Prealoader

Notizie

JAVNI POZIV za uključivanje djece u Program predškole

Pubblicato: 29.09.2015.

Na temelju članka 23.a Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) i članka 1. Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole, Dječji vrtić Buje i Talijanski dječji vrtić Mrvica Buje objavljuju


JAVNI POZIV
za uključivanje djece u Program predškole pri Dječjem vrtiću Buje/Talijanskom dječjem vrtiću Mrvica Buje u pedagoškoj godini 2015./2016.


Dječji vrtić Buje i Talijanski dječji vrtić Mrvica Buje pozivaju sve roditelje i skrbnike djece s prebivalištem na području Grada Buja a koja su rođena u razdoblju od 01.04.2009. do 31.03.2010. godine a koja ne pohađaju redoviti program u predškolskim ustanovama u Bujama da izvrše prijavu i upis djeteta u Program predškole koji je obavezan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu.

Djecu s poteškoćama u razvoju, te djecu pripadnike romske nacionalne manjine može se upisivati u Program predškole i dvije godine prije polaska u osnovnu školu.

Prijave i upisi u Program predškole za pedagošku godinu 2015./2016. vršit će se radnim danom od 29.09.2015. do 07.10.2015. u vremenu od 7,00 do 15,00 sati u Dječjem vrtiću Buje/Talijanskom dječjem vrtiću Mrvica Buje, M.Gupca 13, Buje.

Za upis djeteta u Program predškole potrebno je priložiti:

1.    ispunjen obrazac zahtjeva (preuzima se u vrtiću)
2.    preslika osobne iskaznice (oba roditelja)
3.    preslika izvoda iz matice rođenih (za dijete)
4.    uvjerenje o prebivalištu (za dijete)
5.    preslika zdravstvene i/ili druge dokumentacije za djecu s teškoćama u razvoju

Roditelji/skrbnici su dužni ishodovati liječničko uvjerenje za dijete prije uključivanja u Program predškole.

Po okončanju prijava/upisa djece u Program predškole a najkasnije do 20.10.2015. godine, roditelji/skrbnici bit će obaviješteni o početku provedbe i trajanju Programa predškole.

Za sve dodatne informacije obratite se radnim danom od 9,00 do 15,00 sati na tel. 773 023, 773 161, 772 043.

In primo piano

Skip to content