Prealoader

Poziv - financiranje udruga

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija na području Grada Buje – Buie u 2023. godini

Pubblicato: 11.01.2023.

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog Poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Buja – Buie za 2023. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Buje – Buie, gradonačelnik Grada Buje – Buie raspisuje

Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija na području Grada Buje – Buie u 2023. godini

Grad Buje-Buie poziva udruge koje su programski usmjereni na rad u područjima naznačenim u ovom Pozivu da se prijave na financijsku podršku programima, projektima i manifestacijama udruga koji djeluju na području Grada i/ili su korisnici s područja Grada te doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Poziva. (…)

Prijavitelji sukladno ovom javnom Pozivu mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za slijedeća prioritetna područja:

• KULTURA
• SPORT, REKREACIJA I TEHNIČKA KULTURA
• OBRAZOVANJE I MLADI
• RAD S OSOBAMA U RIZIKU OD SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI
• GOSPODARSTVO

(…)

VEZANI DOKUMENTI:

Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Buja
Javni poziv za financiranje programa, projekata i manifestacija na području Grada Buje – Buie u 2023. godini
Upute za prijavitelje 2023
Obrazac 1 opis projekta programa 2023
Obrazac 1 opis projekta programa do 400€ 2023
Obrazac 2 proračun
Obrazac 3 Izjava ispunjavanje obaveza
Obrazac 4 Izjava o partnerstvu
Obrazac 5 Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
Ogledni primjer ugovora
Opisni izvještaj projekata 2023
Financijski izvještaj
Financijski i opisni izvještaj do 400 €
Javni poziv za financiranje programa projekata i manifestacija na području Grada Buje Buie u 2023 godini
Odluka o raspisivanju javnog poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz proračuna Grada Buje Buie za 2023
Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Buja

In primo piano

Skip to content