Prealoader

Javna nabava dugoročnog kredita za izgradnju kanalizacijskog sustava Kršete

Pubblicato: 21.11.2013.

Grad Buje-Buie je dana 20.11.2013. pokrenuo postupak javne nabave dugoročnog financijskog kredita za financiranje projekta izgradnje kanalizacijskog sustava sa uređajem za pročišćavanje u naselju Kršete u sklopu projekta IPARD-mjera 301.

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 1.600.000,00 kuna a obuhvaća ukupni trošak kredita bez glavnice. Glavnica kredita iznosi 5.338.300,00 kuna. Dokumentacija za nadmetanje objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) dana 21.11.2013. pod brojem  2013/S 002-0095939.     

In primo piano

Skip to content