Prealoader

Notizie

Izmjena Odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama

Pubblicato: 25.09.2020.

Gradonačelnik Grada Buja., donosi

Izmjenu i dopunu Odluke o dodjeli financijskih sredstava udrugama za programe / projekte / manifestacije za 2020. godinu.

Ovom Odlukom utvrđuje se popis korisnika čije su prijave u sklopu javnog Poziva za financiranje programa, projekata i manifestacija na području Grada Buja u 2020. godini, bile upućene na procjenu/ocjenu i kojima su za programe/projekte Odlukom o dodjeli financijskih sredstava, odobrena financijska sredstva za 2020. godinu.

Drugim izmjenama i dopunama Plana proračuna Grada Buja za 2020. godinu umanjeni su iznosi za programe/projekte/manifestacije udruga te se ovim izmjenama i dopunama utvrđuju iznosi sufinanciranja programa/projekata/manifestacija za 2020. godinu kako slijedi: – vidi vezani dokument.

Ovom Odlukom stavlja se izvan snage Odluka o dodjeli financisjkih sredstava udrugama za prograem/projekte/manifestacije za 2020. godinu, Klasa: 402-01/19-01/07, Urbroj: 2105/01-01/01-20-9 od 28.04.2020. godine – https://www.buje.hr/hr/novosti/dodjela-financijskih-sredstava-udrugama

In primo piano

Skip to content