Prealoader

Notizie

Grad Buje Buie – održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture 2017.- 2020. godine

Pubblicato: 01.03.2021.

Održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture u 2020. godini

Fotogalerija održavanja i izgradnje infrastrukture na području Grada Buja u 2020. godini – OVDJE.

Sanacija tribina nogometnog igrališta
Projekt je sufinanciran iz Proračuna Grada Buje-Buie sa 60% i Nogometnog saveza županije istarske sa 40%.

Uređenje ulaza u nogometni stadion
U sportskoj zoni Buje na ulazu u nogometno igralište uređena je fasada objekta.

Sanacija zida kod parkinga ispod starog groblja
Obzirom da je u planu uređenje parkirališta ispod starog groblja u Bujama pristupilo se je sanaciji oštećenog i dijelom urušenog potpornog zida uz pristup samom parkiralištu.
Sanacija potpornog zida izvedena je prema Građevinskom projektu mehaničke otpornosti i stabilnosti na temelju kojeg je Konzervatorski odjel u Puli donio posebno Rješenje.

Projektna dokumentacija za proširenje parkinga
Izrađen je i glavni građevinski projekt – konstrukcije potpornog zida radi proširenja parkirališta ispod starog groblje.
Prosječna visina zida od nivoa gornje površine tla je 2,20m, a zid je dužine 52,00m.

Društveni dom u Malotiji
Radovi su obuhvatili sanaciju sanitarija u površini od 10,50m2, gdje je bilo uključeno kompletno uređenje prostora:
rušenje i izrada pregradnih zidova, elektro instalacija, vodovodne instalacije i instalacije odvoda, spuštanje stropova ugradnja sanitarne opreme i stolarija. Na prostoru kod Doma je postavljen prometni znak zabrane parkiranja za teška vozila.

Uređenje sanitarija i rampe u Centru za inkluziju
Izrađena je tehnička dokumentacija i proveden postupak jednostavne nabave na uređenju sanitarija u Centru za inkluziju u Bujama.
Nakon provedenog postupka jednostavne nabave sklopljen je Ugovor o građenju te su okončani radovi na uređenju sanitarija ukupne površine 33,25 m2.
Izgrađena je protupožarna vatrogasna rampa koja je prilagođena potrebama osoba sa invaliditetom.

Polupodzemni spremnici za otpad
Polupodzemni spremnici za otpad postavljeni su na ulazu u Ulicu Rudine, Sunčanoj ulici, Ulici Vladimira Nazora, Digitronskoj ulici te na zelenoj površini između Rudina i Istarske ulice.
U kompletu se postavljaju po četiri spremnika i to za mješani komunlani otpad 5m3, papir i karton 5m3, plastiku 5m3 i staklo 3m3.
Otpadomjeri su se postavili samo na spremnike za mješani komunalni otpad, a građanima koji gravitiraju k njima podijeljene su kartice za evidenciju. Pored spremnika je dodatno postavljena metalna kanta za pepeo, radi lakšeg zbrinjavanja pepela, potencijalno opasnog radi izbijanja neželjenih požara.

Dječje igralište u Bibalima
Na rubu građevinskog područja naselja Bibali uz prometnicu koja vodu prema Krogu na inicijativu mjesnog odbora Triban, uređeno je dječje igralište.

Dječje igralište u Jurcaniji
Na rubu građevinskog područja naselja Jurcanija uz prometnicu koja vodi prema Kršetama na inicijativu mjesnog odbora Kršete, uređeno je dječje igralište.

Dječje igralište u Gadarima
Na inicijativu mjesnog odbora Kaštel, uređeno je dječje igralište u Gadarima.

Rotor Kanegra
Zahvaljujući uspješnoj suradnji sa Gradom Umagom i Županijskom upravom za ceste pokrenuli smo zajednički projekt izgradnje rotora na raskrižju koje iz Buja vodi u naselja Valicu i Kanegru. Rotor na ovom raskrižju je izuzetno bitan
jer je na tom raskrižju sigurnost u prometu bitno ugrožena.

Preseljenje Županijskih ureda
U sklopu radova na rekonstrukciji Talijanske srednje škole „Leonaro Da Vinci“ i osiguranja prostora za učenike na novoj lokaciji u zgradi POU uređene su prostorije tavana Gradske uprave za djelatnike Županijskih ureda koji su do sada bili smješteni u zgradi POU.

Nerazvrstana cesta Krasica-Punta
Pripremljena je tender dokumentacija za raspisivanje jednostavne nabave te je sklopljen Ugovor za izvođenje radova na pojačanom održavanju dijela nerazvrstane ceste od Krasice do Punte.
Izvedeni su radovi zamjene slabo nosive podloge i asfaltiranja u ukupnoj dužini od 850,00m.

Smirivanje prometa
Sa ciljem osiguranja veće sigurnosti u prometu ugrađene su izbočine za smirivanje prometa na pješačkim prijelazima u Bujama u Grožnjanskoj i Istarskoj ulici te je postavljena prometna signalizacija.
Prethodno su izrađeni prometni elaborati koji su bili uvjet za dobivanjem suglasnosti MUP-a te Županijske uprave za ceste.

Pješačka staza Zingarella
U sklopu uređenja planinarske staze Zingarela postavljen je viseći most u dužini 22,00 m. Uređena je također i pješačka staza.

Zid u Oskurušu
Saniran je kameni zid u Oskurušu

Prometna rješenja na stanici
Izrađene su varijante prometnih rješenja za naselje oko Klesarske ulice u Bujama te je u suradnji sa Mjesnim odborom Buje usuglašeno najprihvatljivije rješenje.
Ovom novom regulacijom prometa se želi postići bolja i sigurnija protočnost prometa motornim vozilima.

Proširenje parkirališta kod Stare uljare
Radi kroničnog problema parkirališnih mjesta u Gradu, pogotovo u starom dijelu, ispod stare uljare smo napravili i treću etažu parkinga. Upravo je ova treća, nova etaža, najveća od sva tri. Time smo povećali parkirni broj mjesta za oko 70 automobila.

Sanitarije u vinarskom podrumu
Neuređena i neadekvatna prostorija u sklopu vinarskog podruma prenamijenjena je u sanitarni čvor.
Obzirom da je započela rekonstrukcija Talijanske srednje škole “Leonardo Da Vinci” dio vinarskog podruma koristiti će učenici za praktičnu nastavu, a izgradnja sanitarnog čvora bio je jedan od uvjeta za dobivanjem suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Održavanje i izgradnja infrastrukture na području Grada Buja u 2020. godini – pdf dokument

Održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture u 2019. godini

Fotogalerija održavanja i izgradnje infrastrukture na području Grada Buja u 2019. godini – OVDJE.

Nerazvrstana cesta Garibaldi-Sv.Sebastijan-D300
Okončani su radovi na rekonstrukciji gradske ulice G.Garibaldi do Sv. Sebastijana u dužini od 820 m, te je uređen pješački nogostup u dužini od 240 m te je postavljena propisana vertikalna i horizontalna signalizacija.

Nerazvrstana cesta Krasica-Glavači
Pripremljena je tender dokumentacija za raspisivanje jednostavne nabave te je sklopljen Ugovor za izvođenje radova na pojačanom održavanju nerazvrstane ceste od Krasice do Glavači te su izvedeni radovi zamjene slabo nosive podloge i asfaltiranja u ukupnoj dužini od 830,00 m.

Lokalna cesta Buje-Kremenje
Prema programu pojačanog održavanja županijskih cesta asfaltirano je prvih 600,00 m prometnice od Stancija Rosse do Kremenja (LC 50012).

Naselje Kruj – nastavak
Sa Županijskom upravom za ceste sklopljen je ugovor o sufinanciranju radova održavanja županijske ceste LC 50011 dionica Kršete.
Izvedeni su radovi asfaltiranja, a izvedena je i oborinska odvodnje na županijskoj cesti LC 50011 dionica Kršete u ukupnoj dužini od 630,00 m uz sufinanciranje ŽUC-a

Rekonstrukcija vodovodnih mreža
Programom rekonstrukcije vodovodnog sustava Istarskog vodovoda Buzet poboljšani su vodoopskrbni uvjeti u naselju Sv. Sebastijan i Sunčanoj ulici gdje Grad Buje-Buie učestvuje u radovima sanacije asfaltnih podloga gradskih ulica.

Javna rasvjeta
Prema programu gradnje javne rasvjete za 2019. godinu pripremana je tender dokumentacija za raspisivanje jednostavne nabave te je sklopljen Ugovor za izvođenje radova. Radovi na dogradnji javne rasvjete u naseljima

Buje-starogradska jezgra
Kaštelu
Kaldanija
Juki
Vrh Kaštel
Markovac
Dorina
Malotija
Marušići

Radovi su izvodenu u drugoj polovici 2019. godine, a ukupno se postavilo 32 nova rasvjetna tijela.

Uređenje pristupa
Radovi na uklanjanju arhitektonskih barijera kako bi se osobama sa
tjelesnim invaliditetom omogućio lakši pristup.

Hortikultura u centru

Novi parking u starogradskoj jezgri
Uređeno je novo parkiralište u užem dijelu povijesne jezgre Buja u ulici S. Vardabassa sa javnom rasvjetom prema uvjetima Konzervatorskog odjela. Po izvedenim radovima stvoreni su uvjeti za parkiranje 28 osobnih vozila a u sklopu radova izveden je i novi potporni zid u dužini od 18m, visine 2,2m. Izvedena je pristupna rampa za prustup parkiralištu, stepenište kojim se parkiralište spaja sa ulicom 1. svibnja te je izgrađeno niz ogradnih zidića kako bi se stvorili sigurnosni uvjeti.

Spomenik NOB u Krasici
Premješten je spomenik NOB-a sa zgrade društvenog doma u Krasici na novu prikladniju lokaciju temeljem zahtjeva MO

Sakralni muzej
U sklopu uređenja crkvenog muzeja u ulici Belvedere izrađen je plato u kamenom popločenju

Autobusno stajalište u Bibalima
U Bibalima uređeno je autobusno stajalište za školski autobus te je postavljena autobusna nadstrešnica

Društveni dom Malotija
Prema programu održavanja društvenih domova na društvenom domu u Malotiji uređena je fasada.

Groblje Triban
GrobljeTriban – prema programu gradnje i uređenju mjesnih groblja proveden je postupak jednostavne nabave i sklopljen je ugovor za izvođenje radova.
Sanirao se stari ogradni kameni zid te se izgradio novi pristup groblju i time postigla veća sigurnost obzirom je stari pristup bio uz nepregledni dio lokalne prometnice a u sklopu radova uredilo se i parkiralište.

Groblje Kaštel
U sklopu održavanja objekata na grobljima saniran je krovni pokrov na kapelici na groblju u Kaštelu.

Groblje Krasica
Uređen je pristup crkvi i kapelici.

Ogradni zid
Izgrađen je i ogradni zidić u Istarskoj ulici koji javno prometnu površinu dijeli od javne zelene površine i padine prema Rudinama.

Sanirana krovišta
Sanirana su krovišta na zgradi Gradske uprave te na krovištima poslovnih prostora uz zgradu Pučkog otvorenog učilišta

Uređena knjižnica POU
Izvedeni su i radovi na adaptaciji gradske knjižnice u zgradi Pučkog otvorenog učilišta gdje su u potpunosti renovirani prostori i opremljeni novom opremom.

Poslovni prostor u Istarskoj ulici
Izvedeni su radovi na investicijskom održavanju poslovnog prostora u Bujama, Istarska 11, koji su odobreni zakupniku poslovnog prostora.
Naknada uloženih sredstava u visini od 50% ukupno ugovorene zakupnine kompenzirati će se sa mjesečnom najamninom za trajanja najma.

Uređenje stana u ulici G.Garibaldi
U ulici G. Garibaldi 4, u Bujama na drugom katu u potpunosti je adptiran i opremljen stan površine 26,27m2, koji će se dodjeliti osobama sa posebnim socijalnim statusoma.

Nova vrata za udrugu Otvoreno srce
ostavljena su nova vrata na prostoru u ulici G.Garibaldi koju koristi udruga Otvoreno srce.

Novo postolje za vagu
Na javnoj vagi postavljeno je novo postolje.

Održavanje i izgradnja infrastrukture na području Grada Buja u 2019. godini – pdf dokument

Održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture u 2018. godini

Fotogalerija održavanja i izgradnje infrastrukture na području Grada Buja u 2018. godini – OVDJE.

Društveni dom u Momjanu
Sanitarije su montirane na novo, obnovljen je dio fasade i sanirano krovište atrija te kapija na ulazu u dvorište.

Kapelica u Krasici
U potpunosti je obnovljena kapelica na mjesnom groblju u Krasici.

Socijalni stanovi
Za potrebe zbrinjavanja socijalno ugroženih građana izvedeni su radovi na rekonstrukciji zgrade u ulici G. Carducci u Bujama gdje su uređena četiri stana.

Radovi na javnim površinama, parkiralištima i nogostupima
Parkiralište u Bibalima je uređeno te je izvedena priprema površine za dječje igralište.

Uređeno je parkiralište na Parenzani.

Uređen nogostup
u ulici G. Garibaldi te nogostup i rampa u Klesarskoj ulici

Društveni dom u Marušićima
Na dijelu krova društvenog doma u Marušićima su izvedeni građevinski radovi sanacije.

Nogometno igralište u Momjanu
Postavljena je nova ogradna mreža na nogometnom igralištu u Momjanu.

Starogradska jezgra
Izvedeni su radovi na poboljšanju oborinske odvodnje dijela starogradske jezgre u ulici Edmondo de Amicis.

Trg J.B. Tita
Na Trgu J. B. Tita su izvedeni građevinski radovi sanacije i obnove potpornog zida, čime je trg dobio novu i svježu vizuru.

Istarska ulica
Potporni zid u Istarskoj ulici je saniran iz sigurnosnih razloga, radi mogućeg odronjavanja terena na glavnu prometnicu.

Naselje Kruj
Izvedeni su radovi na asfaltiranju dijela naselja Kruj.

Nerazvrstana cesta Škrile
Asfaltirana je nerazvrstana cesta za Škrile (Mulino) ukupne duljine 1.100 m

Nerazvrstana cesta Garibaldi-Sv.Sebastijan-D300
Nerazvrstana cesta od Ulice G. Garibaldi prema Sv. Sebastijan-D300 asfaltirana je ukupne duljine 810 m

Održavanje i izgradnja infrastrukture na području Grada Buja u 2018. godini – pdf dokument

Održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture u 2017. godini

Fotogalerija održavanja i izgradnje infrastrukture na području Grada Buja u 2017. godini – OVDJE.

Lokalna cesta Sv.Ivan – Lozari
Djelomična sanacija ceste asfaltnom podlogom na više mjesta, (N 106 – Sv.Ivan (Ž5209) – Lozari) ukupne površine 614 m2

Pristupna cesta u Kaldaniji
Asfaltirana pristupna cesta stambenim objektima u Kaldaniji, (N 150 -D 200 – KALDANIJA G.) u ukupnoj dužini 230 m

Pristupna cesta za Kažete
Asfaltirana pristupna cesta za Kažete u dijelu (N 148 – D 200 – KAŽETE) u ukupnoj dužini od 250 m

Cesta u dijelu naselja Malotija
Asfaltirana cesta u dijelu naselja Malotija u ukupnoj dužini od 250 m

Kameno popločenje u starogradskoj jezgri
Sanirano kameno popločenje u starogradskoj jezgri Grada Buja ulica Nicolo Gabrieli u dužini od 45 m

Javna rasvjeta
Sukladno programima gradnje proveden je postupak bagatelne nabave za izvođenje radova na dogradnji i zamjeni javne rasvjete te su izvedeni radovi na lokacijama:

Ulica Sv. Sebastijana
Ulica Monte Bašter
Hotel Azur
Kaldanija
Juki
Bibali

Ukupno je izvedena dogradnja sa 48 novih rasvjetnih tijela, a zamijenjena su 33 rasvjetna tijela novom eko (led) rasvjetom.

Socijalni stanovi
Radi izvođenja radova rekonstrukcije zgrade u ulici G. Carducci u ukupno četiri stambene jedinice provedena je bagatelna nabava.
Dovršeni su radovi na rekonstrukciji zgrade te će se izvesti četiri stambene jedinice površine 25 i 45 četvornih metara.

Saniranje posljedica elementarne nepogode
Uslijed elementarne nepogode koja je područje Grada pogodila sredinom lipnja 2017. godine, došlo je do oštećenja na krovištima zgrada te na neasfaltiranim nerazvrstanim cestama. Prema prijavi štete po hitnom postupku pristupilo se saniranju tako da su sanirana krovišta na zgradama u Bujama u ulici A.Gramsci i Strada Longa te u Markovcu i Kaštelu.

Održavanje i izgradnja infrastrukture na području Grada Buja u 2017. godini – pdf dokument

In primo piano

Skip to content