Galleria

Dragi sugrađani,

Pubblicato: 14.10.2016.

U poslijednjih par mjeseci je realizirano nekoliko projekata na području Grada, a u tijeku su radovi na tri objekta. To najbolje ilustriraju slike!

Cari concittadini,
Ultimamente sono stati realizzati alcuni progetti e per altri tre sono in corso i lavori di ricostruzione. Le immagini illustrano molto piu’ delle parole!

 

 

1.      Asfaltirana cesta do naselja Brešani u dužini 620 m.

Asfaltirana cesta do naselja Brešani u dužini 620 m. Asfaltirana cesta do naselja Brešani u dužini 620 m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Prošireno i uređeno groblje u Kaštelu za 24 grobna mjesta

Prošireno i uređeno groblje u Kaštelu za 24 grobna mjesta

3.      Uređen ulaz u park-groblje Sv. Martina u Bujama

Uređen ulaz u park-groblje Sv. Martina u BujamaUređen ulaz u park-groblje Sv. Martina u Bujama


4.      Uređuje se pješačka staza prema groblju u Tribanu

Uređuje se pješačka staza prema groblju u Tribanu


5.      Vrši se sanacija stijene i podnožja Kaštela Rota u Momjanu

Vrši se sanacija stijene i podnožja Kaštela Rota u MomjanuVrši se sanacija stijene i podnožja Kaštela Rota u Momjanu


6.      U tijeku je rekonstrukcija ceste od Momjana do Sv. Maura dužine 900 m.

U tijeku je rekonstrukcija ceste od Momjana do Sv. Maura dužine 900 m.U tijeku je rekonstrukcija ceste od Momjana do Sv. Maura dužine 900 m.

In primo piano

Skip to content