Prealoader

Notizie

Dodjela potpora za razvoj poduzetništva

Pubblicato: 21.05.2019.

Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije objavio Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2019. godinu. Javni poziv nalazi se na sljedećoj poveznici https://www.istra-istria.hr/index.php?id=5970.

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u istarskoj županiji za 2019. godinu

U cilju poticanja razvoja poduzetništva u 2019. godini dodijelit će se financijska sredstva za realizaciju sljedećih mjera:

1. subvencioniranje ulaganja u informacijske i komunikacijske tehnologije
2. subvencioniranje nabave nove opreme
3. jačanje konkurentnosti prerađivačke industrije

1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava. Poziv se objavljuje na
mrežnim stranicama Istarske županije. Trajanje javnog poziva je od 16. svibnja 2019.
godine s početkom u 08.00 sati do 16. kolovoza 2019. godine do 16.00 sati, odnosno do
iskorištenja sredstava.

2. KORISNICI SREDSTAVA

Subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva
(“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), koji su u cijelosti u privatnom
vlasništvu i čije je sjedište na području Istarske županije.

3. CILJEVI I PRIORITETI JAVNOG POZIVA

Prioritet ovog Javnog poziva je putem ciljane potpore za razvojna ulaganja povećati
zaposlenost, te jačati konkurentnost i poticati rast malih gospodarskih subjekata, koji svojim poslovanjem ostvaruju tržišnu uspješnost.

Ciljevi ovog Javnog poziva su:
– povećanje učinkovitosti poslovanja i konkurentnosti malih gospodarskih subjekata,
– unaprjeđenje učinkovitosti proizvodnje i proizvodnih procesa putem jačanja i modernizacije tehnološke baze malih gospodarskih subjekata,
– jačanje pozicije malih gospodarskih subjekata na tržištu i omogućavanje širenja proizvodnje i proizvodnog asortimana,
– otvaranje novih radnih mjesta i zadržavanje postojećih,
– nabava suvremenih strojeva alata i opreme čime se osnažuje sektor proizvodnih djelatnosti,
– poticanje inovacija i ubrzanje poslovnih procesa kroz primjenu informatičke tehnologije,
– smanjenje troškova rada i povećanje efikasnosti poslovanja.

Deataljnije na https://www.istra-istria.hr/index.php?id=5970

In primo piano

Skip to content