Prealoader

Appalti pubblici

Plan nabave Grada Buje-Buie za 2015. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13 i 143/13) i članka 65.a Statuta Grada Buje-Buie ( „Službene novine Grada Buja“ broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13), gradonačelnik Grada Buje-Buie, dana 19.01.2015. godine, donosi: PLAN NABAVE GRADA BUJE-BUIE ZA 2015. GODINU... Objava 11.12.2015. II. izmjene i dopune Plana nabave Grada Buja za 2015. godinu. Objava 21.12.2015. III. izmjene i dopune Plana nabave Grada Buja za 2015. godinu

Pubblicato: 19.01.2015.

Javni poziv-prometno redarstvo

Predmet nabave je uspostava i zakup informatičkog sustava za potrebe prometnog redarstva Grada Buje-Buie.

Pubblicato: 13.06.2014.

OBAVIJEST – javna nabava – nabava i dostava prehrambenih proizvoda (prema 6 grupa) za potrebe Dječjeg vrtića Buje-Asilo infantile Buie

Dana 02.12.2013. pokrenut je postupak javne nabave za nabavu i dostavu prehrambenih proizvoda (prema 5 grupa) za potrebe Dječjeg vrtića Buje-Asilo infantile Buie. Procijenjena vrijednost nabave za jednogodišnje razdoblje (2014. godina) iznosi 185.000,00 kuna bez PDV-a. Dokumentacija za nadmetanje objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) dana 03.12.2013. pod brojem 2013/S 005-0098898.

Pubblicato: 03.12.2013.

Izmjene Plana nabave za 2013. godinu

Ovim Izmjenama Plana nabave mijenja se Plan nabave Grada Buja za 2013. godinu na način da se u tabličnom prikazu predmet nabave „Kap. pomoć izgradnje kanalizacije (Kršete)“ označava na slijedeći način.

Pubblicato: 20.11.2013.

OBAVIJEST – javna nabava – nabava i dostava prehrambenih proizvoda (prema 6 grupa) za potrebe Dječjeg vrtića Buje-Asilo infantile Buie

Dana 04.11.2013. pokrenut je postupak javne nabave za nabavu i dostavu prehrambenih proizvoda (prema 6 grupa) za potrebe Dječjeg vrtića Buje-Asilo infantile Buie. Procijenjena vrijednost nabave za jednogodišnje razdoblje (2014. godina) iznosi 400.000,00 kuna bez PDV-a. Dokumentacija za nadmetanje objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) dana 06.11.2013. pod brojem 2013/S 002-0091537.

Pubblicato: 06.11.2013.

OBAVIJEST – javna nabava-opskrba električnom energijom

Grad Buje-Buie je dana 30.10.2013. pokrenuo postupak javne nabave električne energije za dvogodišnje razdoblje s ciljem zaključivanja okvirnog sporazuma sa jednim ponuditeljem. Procijenjena vrijednost nabave za dvogodišnje razdoblje iznosi 1.100.000,00 kuna bez PDV-a. Dokumentacija za nadmetanje objavljena je u Elektroničkom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) dana 31.10.2013. pod brojem 2013/S 002-0090565.

Pubblicato: 31.10.2013.

In primo piano

Skip to content