Notizie

BUJAMA PET OD UKUPNO OSAM MILIJUNA KUNA

Pubblicato: 15.12.2019.

Gradonačelnik Buja Fabricio Vižintin u Multimedijalnom centru u Medulinu u utorak je sudjelovao na potpisivanju i uručivanju Ugovora o dodjeli nacionalnih sredstava u okviru Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini i Programu održivog razvoja lokalne zajednice za 2019. godinu. Vižintin je za četiri projekta dobio pet od ukupno osam milijuna kuna koliko je bilo na raspolaganju. Ostala tri milijuna podijelili su gradovi Poreč, Pula te općine Vižinada, Lanišće, Medulin i Sveti Petar u Šumi.

Naime, u Medulinu su potpisivani ugovori iz dva programa, jedan je program iz kojega se sufinanciraju projekti koji se financiraju iz Europskih fondova. Prema tom programu je potpisano 10 ugovora u iznosu od sedam milijuna kuna. Drugi program je program iz kojega se pomaže lokalnoj zajednici. Tu je potpisano šest ugovora, odnosno četiri ugovora i dva aneksa ugovora u ukupnom iznosu od milijun kuna. Sveukupan iznos podijeljen u utorak u Medulinu iznosio je osam milijuna kuna. Grad Buje, na čelu sa gradonačelnikom Vižintinom odnio je doma više od polovice sredstava. Naime, Vižintin je potpisao ugovore za četiri projekta od kojih bi dva trebala biti dovršena do konca ove godine.

– Uspjeli smo potpisati tri ugovora na području energetske obnove. Radi se o obnovi Centra za inkluziju i podršku zajednici Buje, obnovu zgrade Gradske uprave i energetsku obnovu zgrade dječjeg vrtića Buje. Jedan je projekt pak iz područja izgradnje reciklažnog dvorišta. Potpisali smo za pet milijuna kuna, a ukupna vrijednost svih naših projekata koje sam nabrojao su 16 milijuna kuna. No, od EU fondova smo već dobili šest milijuna kuna. Tako da smo od EU fondova po tom pitanju dobili, uključujući ovih pet, ukupno 11 milijuna kuna, kazao je Vižintin.

Jaki u matematici

Buje se već dvije godine “zahuktava” u raznim radovima obnove, investicije, revitalizacije i brojnim drugim projektima, naravno, u skladu s financijskim mogućnostima.

U svakom slučaju, najvjerojatnije je presudna činjenica to što je upravo gradonačelnik Vižintin jak matematičar i uspijeva s malim sredstvima napraviti puno ili, bolje rečeno, u gradu koji je ranije poprilično stagnirao, uspio je probuditi poduzetnički duh i vratiti osmjeh na lice građana. Prvenstveno to radi svojom upornošću i “hajkom” na EU fondove, s obzirom da Grad nema veliku financijsku moć i nije toliko bogat.

Izvor: Glas Istre – 14.12.2019 06:00 | Autor: Mateo SARDELIN

In primo piano

Skip to content