Prealoader

Notizie

Aktivnosti Crvenog križa Bujštine u krizi potres – Petrinja, Glina, Sisak

Pubblicato: 04.01.2021.

Od prvog dana Crveni križ Bujštine aktivan je u katastrofi koja je pogodila područje Sisačko – moslavačke županije. Naime od prvog trenutka Crveni križ stavio je na raspolaganje sve svoje snage, opremu i logistiku kako bi pomoglo stradalom stanovništvu. U prvom danu promptno se izvještavalo o stanju na terenu direktno komunicirajući sa kolegama koji su u prvim minutama pružali zajedno sa Hitnom medicinskom službom prvu pomoć. U periodu između 29.12.2020 do 03.01.2020. godine direktno se u rad uključilo ukupno 51 volonter koji su zajedno odradili ukupno 673 volonterska sata.

Prvog dana dignut je Apel za prikupljanje humanitarne pomoći u hrani higijeni, dekama i ostalom potrebnom pomoći. Volonterski timovi organizirani su u dežurstva kako bi bili na usluzi građanima na području Buja, Umaga i Novigrada. Nadalje Gradski Interventni tim Crvenog križa Bujštine odmah se stavio na raspolaganje u slučaju potrebe za odlaskom na pogođena područja.
U prvim danima od potresa ured Crvenog križa Bujštine evidentirao je više od 200 telefonskih poziva od strane građana koji su tražili informacije o katastrofi koja je zadesila Hrvatsku dok su volonteri Crvenog križa paralelno zaprimali, slagali, popisivali i evidentirali sve donacije građana kao i pomoći koje su stizale od strane škola, vrtića, dobrovoljnih vatrogasnih društva, tvrtki i drugih.

U periodu od 30.12.2020. godine do 03.01.2021. godine Crveni križ Bujštine prikupio je:

Hrana: 10.471,5kg
Higijenski artikli: 8758kom
Zaštitna oprema: 3770kom
Zaštitne maske: 32.784kom
Hrana za životinje: 217,5kg
Odjeća: 615kg
Posteljina: 170 kg
Deke / poplun: 656 kom

Zahvaljujući Ustanovi „Festum” iz Umaga omogućeno je privremeno skladište u kazališnoj dvorani „Antonio Coslovich“ Umag gdje se prikupljena pomoć skladišti slaže i priprema za daljnju otpremu u područja pogođena potresom. Osim Apela za prikupljanjem pomoći Crveni križ evidentirao je ukupno 60 osoba koje su došle na privremen smještaj na naše područje. Odmah nakon evidencije prvih obitelji oformljen je tim za psihološku potporu koji posjećuje i kontaktira obitelji gotovo svakodnevno no osim toga organizirano je u suradnji sa Domom zdravlja Umag dežurstvo liječnika u slučaju potrebe za lijekovima. Osim aktivnosti na području djelovanja 02.01.2020. godine upućen je educirani Tim pripadnika Interventnog tima kako bi pomogao u organizaciji poslova na terenu. Ovim putem Crveni križ se zahvaljuje na pomoći Dobrovoljnim vatrogasnim društvima posebno DVD Umag, gradovima i općinama, obrazovnim institucijama, udrugama i na donacijama tvrtkama poput Vapour International d.o.o. ,Zigante tartufi d.o.o., Aluflexpack d.o.o. i brojnim drugim manjim poduzećima i tvrtkama ne manje važnima. Svi su pokazali iznimno veliko srce i požrtvovnost u namjeri da se ublaži ljudska patnja koja je ogromna. Isto tako neizmjerno veliko hvala svim našim članovima i volonterima i svim građanima koji su Crvenom križu nudili pomoć u obavljanju aktivnosti na našem području.

Crveni križ Bujštine u prvim trenucima krize pokazao je snagu i veliku želju da se krizom upravlja prema standardima i u suradnji sa svim operativnim snagama sustava Civilne zaštite jer jedino se na taj način može postići visoka organiziranost i svrsishodnost pomoći koja mora pravovremeno stići do krajnjeg korisnika.

Aktivnosti Crvenog križa Bujštine u krizi potres – Petrinja, Glina, Sisak
Aktivnosti Crvenog križa Bujštine u krizi potres – Petrinja, Glina, Sisak

In primo piano

Skip to content