Prealoader

Il consiglio cittadino

32. izvanredna sjednica Gradskog vijeća

Pubblicato: 17.04.2020.

Na temelju članka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Buja sazivam:

32. izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja koja će se održati u subotu, 18. travnja 2020., glasanjem putem E-maila u vremenu od 10.00 do 12.00 sati

Dnevni red

1. Prijedlog odluke o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Buja-Buie, Grada Umaga-Umago, Grada Novigrada-Cittanova i Općine Grožnjan-Grisignana, Općine Oprtalj-Portole, Općine Brtonigla-Verteneglio

In primo piano

Skip to content