Izgradnja reciklažnog dvorišta Grada Buja

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Il progetto è stato finanziato dall' Unione Europea dal Fondo di coesione. www.strukturnifondovi.hr // https://opzo-opkk.hr/

Izgradnja reciklažnog dvorišta Grada Buja

Galerija fotografija - Izgradnja reciklažnog dvorišta Grada Buja