Prealoader

Novosti

Zaključak o dodjeli stipendije učenicima

Objava: 16.01.2023.

Razmatrajući žalbu Ive Winter-Bistrović, majke i zakonskog zastupnika učenice Lare Bistrović, priložene dopune dokumentacije prijave na natječaj za stipendiranje, činjenice da je učenica upisana u srednju školu u Rijeci, Građevinska tehnička školu, program tehničar geodezije i geoinformatike te da takvog programa nema u srednjim školama na području Grada, sukladno odredbama članka 16. Odluke o utvrđivanju kriterija za dodjelu stipendija učenicima i studentima («Službene novine» Grada Buja broj 11/09, 7/14), Zaključku o broju, vrstama i visini stipendija za učenike i studente u školskoj/akademskoj godini 2022./2023. («Službene novine» Grada Buja broj 10/22) i članka 65.a Statuta Grada Buja («Službene novine» Grada Buja broj 11/09, 05/11, 11/11, 03/13, 05/18, 19/18-pročišćeni tekst, 04/21), Gradonačelnik Grada Buja, donosi

Zaključak o dodjeli stipendije učenicima

Ovim Zaključkom rang lista učenika mijenja se i dopunjuje na način da se odobrava stipendija učenici Lari Bistrović u školskoj godini 2022./2023. (…)

Vezani dokumenti:
Zaključak o dodjeli stipendije učenicima izmjena i dopuna rang liste učenika školska godina 2022_2023
Zaključak izmjena dopuna rang liste učeničke stipendije

Istaknuto

Skip to content