Prealoader

Objave

SAVJETOVANJE SA JAVNOŠĆU O NACRTU ODLUKE O SOCIJALNOJ SKRBI GRADA BUJE-BUIE

Objava: 17.03.2020.

Grad Buje-Buie temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buje-Buie.

Početak savjetovanja je 17.03.2020. a završetak 17.04.2020.

Prijedlozi i mišljenja na nacrt prijedloga Odluke o socijalnoj skrbi Grada Buje-Buie podnose se putem obrasca.
Popunjeni obrazac možete poslati na mail adresu n.frankovic@buje.hr ili poslati poštom godine na adresu: Grad Buje, Istarska 2, zaključno sa 17.04.2020.

Istaknuto

Skip to content