Prealoader

Novosti

Savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o planu, programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara

Objava: 08.03.2023.

Produženje roka savjetovanja do zaključno 05.04.2023.

Grad Buje-Buie temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 , 85/15, 69/22) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o planu, programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara.

Početak savjetovanja je 08.03.2023. a završetak 24.03.2023.

Prijedlozi i mišljenja na nacrt akta podnose se putem obrasca. Popunjeni obrazac možete poslati zaključno do 24.03.2023. godine na adresu d.lakoseljac@buje.hr

Popunjeni obrazac možete dostaviti i u pisarnicu Grada Buja-Buie osobno ili poštom zaključno do 24.03.2023. godine.

Vezani dokumenti:

Prijedlog Odluke o planu, programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara
Obrazac savjetovanje

Ažurirano 20.03.2023.
Obrazloženje – kraći rokovi savjetovanja

Ažurirano 06.04.2023.
Izvješće o savjetovanju

Istaknuto

Skip to content