Prealoader

Gradska uprava

Savjet mladih – Poziv na osposobljavanja u okviru programa Mladi na djelu – Studeni‏

Objava: 04.03.2013.

Poziv na osposobljavanja u okviru programa Mladi na djelu – Studeni‏   
    
Dragi naši bivši, sadašnji i budući korisnici, Agencija za mobilnost i programe EU je tijekom studenog pripremila za Vas niz tematskih osposobljavanja vezanih za program Mladi na djelu te vas ovom prilikom pozivamo da se prijavite na: “Iskoristi rezultate svog projekta!” – osposobljavanje na temu širenja i iskorištavanja rezultata – Donja Stubica, Terme Jezerčica, 2.-4. studenog 2011. osposobljavanje je namijenjeno predstavnicima organizacija koje su upoznate s osnovama programa Mladi na djelu i planiraju prijaviti projekt ciljevi osposobljavanja su: osvještavanje o važnosti širenja i iskorištavanja rezultata projekta; osmišljavanje i razmjena ideja za povećanje učinka projekta kao dijela stvaranja strategije za vlastite organizacije/projekte; razlikovanje vidljivosti projekta i širenja i iskorištavanja rezultata kao različitih faza tijekom provedbe projekta; razvoj vještina i stavova za potrebe povećanja učinka projekta rok za prijave: 23. listopada 2011. “Mogu li i ja biti mentor?” – osposobljavanje za mentore u inicijativama mladih i za one koji to žele postati – okolica Zagreba, 16.-18. studenog 2011. osposobljavanje je namijenjeno korisnicima programa Mladi na djelu, prvenstveno mentorima/predstavnicima/sudionicima inicijativa mladih koji su prijavili projekte AMPEU u 2010. i 2011. godini (ili planiraju prijaviti projekte inicijative mladih/žele biti mentori u inicijativama mladih) ciljevi osposobljavanja su povećanje razumijevanja uloge mentora u inicijativama mladih; rad na unapređenju znanja, vještina i stavova potrebnih u mentorstvu; razumijevanje važnosti procesa pružanja mentorske podrške prilikom osiguranja aktivnog sudjelovanja mladih rok za prijave: 6. studenog 2011. “Uključi se!” – aktivno sudjelovanje mladih i program Mladi na djelu – Slavonija, 23.-25. studenog 2011. osposobljavanje je namijenjeno osobama aktivnim u radu s mladima na području sudjelovanja mladih i predstavnicima savjeta mladih cilj osposobljavanja je pojasniti pojam aktivnog sudjelovanja mladih, upoznati sudionike s trenutnim europskim strategijama vezanim za mlade te mogućnostima koje program Mladi na djelu nudi za aktivno sudjelovanje mladih na svim razinama, pogotovo kroz podakcije 1.3 i 5.1. rok za prijave: 13. studenog 2011. Troškove smještaja i prehrane snosi Agencija za mobilnost i programe EU u cijelosti. Troškovi puta će biti refundirani djelomično, zavisno od udaljenosti mjesta boravišta do mjesta održavanja osposobljavanja (više informacija o refundaciji putnih troškova će biti pruženo nakon zatvaranja prijava).

Istaknuto

Skip to content