Prealoader

Gradska uprava

Savjet mladih – Poziv na osposobljavanja u okviru programa Mladi na djelu – Listopad‏

Objava: 04.03.2013.

Poziv na osposobljavanja u okviru programa Mladi na djelu – Listopad‏   

Dragi naši bivši, sadašnji i budući korisnici, Agencija za mobilnost i programe EU tijekom listopada i studenog pripremila je za Vas niz tematskih osposobljavanja vezanih za program Mladi na djelu te vas ovom prilikom pozivamo da se prijavite na: “Uključi me!” – osposobljavanje za uključivanje mladih s manje mogućnosti u program Mladi na djelu Zadar, 11.-13. listopada 2011. osposobljavanje je namijenjeno osobama koje (izravno) rade s različitim skupinama mladih s manje mogućnosti ciljevi osposobljavanja su informiranje sudionika o programu Mladi na djelu; pojašnjenje pojma mladi s manje mogućnosti u kontekstu programa Mladi na djelu; podizanje stupnja kompetencije za prijavu, pripremu i provedbu projekata koji uključuju mlade s manje mogućnosti rok za prijave: 6. listopada 2011. (!!) “Iskoristi rezultate svog projekta!” – osposobljavanje na temu širenja i iskorištavanja rezultata okolica Zagreba, 2.-4. studenog 2011. osposobljavanje je namijenjeno predstavnicima organizacija koje su upoznate s osnovama programa Mladi na djelu i planiraju prijaviti projekt ciljevi osposobljavanja su: osviještavanje o važnosti širenja i iskorištavanja rezultata projekta; osmišljavanje i razmjena ideja za povećanje učinka projekta kao dijela stvaranja strategije za vlastite organizacije/projekte; razlikovanje vidljivosti projekta i širenja i iskorištavanja rezultata kao različitih faza tijekom provedbe projekta; razvoj vještina i stavova za potrebe povećanja učinka projekta rok za prijave: 23. listopada 2011. “Mogu li i ja biti mentor?” – osposobljavanje za mentore u inicijativama mladih i za one koji to žele postati okolica Zagreba, 16.-20. studenog 2011. osposobljavanje je namijenjeno korisnicima programa Mladi na djelu, prvenstveno mentorima/predstavnicima/sudionicima inicijativa mladih koji su prijavili projekte AMPEU u 2010. i 2011. godini (ili planiraju prijaviti projekte inicijative mladih/žele biti mentori u inicijativama mladih) ciljevi osposobljavanja su povećanje razumijevanja uloge mentora u inicijativama mladih; rad na unapređenju znanja, vještina i stavova potrebnih u mentorstvu; razumijevanje važnosti procesa pružanja mentorske podrške prilikom osiguranja aktivnog sudjelovanja mladih rok za prijave: 6. studeni 2011. “Uključi se!” – aktivno sudjelovanje mladih i program Mladi na djelu Slavonija, 23.-25. studenog 2011. osposobljavanje je namijenjeno osobama aktivnim u radu s mladima na području sudjelovanja mladih i predstavnicima savjeta mladih cilj osposobljavanja je pojasniti pojam aktivnog sudjelovanja mladih, upoznati sudionike s trenutnim europskim strategijama vezanim za mlade te mogućnostima koje program Mladi na djelu nudi za aktivno sudjelovanje mladih na svim razinama, pogotovo kroz podakcije 1.3 i 5.1. rok za prijave: 13. studeni 2011. Troškove smještaja i prehrane snosi Agencija za mobilnost i programe EU u cjelosti. Troškovi puta će biti refundirani djelomično, zavisno od udaljenosti mjesta boravišta do mjesta održavanja osposobljavanja (više informacija o refundaciji putnih troškova će biti pruženo nakon zatvaranja prijava). Više informacija o svakom osposobljavanju bit će dostupno na našim stranicama. Prijaviti se možete putem elektronskog obrasca do roka za prijavu. Ne zaboravite da se uskoro bliži rok za prijave za studijski posjet u Irsku! Lijep pozdrav, Odjel za program Mladi na djelu / Department for the Youth in Action Programme

Istaknuto

Skip to content