Prealoader

Sjednice Gradskog vijeća

Poziv za 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Objava: 07.04.2023.

Poziv za 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja koja će se održati u srijedu, 12. travnja 2023., u 17.30 sati u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Buje

Dnevni red

  1. Verifikacija zapisnika sa 18. sjednice gradskog vijeća
  2. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za Grad Buje-Buie
  3. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Buja-Buie za 2023. godinu
  4. Odluka o planu, programu i načinu upoznavanja s opasnostima od požara
  5. Izvješće o radu i financijsko izvješće Gradske organizacije Crvenog križa Buje
  6. Prijedlog Odluke o subvenciji troškova pohađanja inovativnih programa u sustavu učenja djece rane predškolske dobi
  7. Prijedlog konačne Liste nekretnina iz starogradske jezgre kojima će se raspolagati prema Odluci o raspolaganju nekretninama u svrhu provođenja programa poticanja stanovanja na području Grada Buja-Buie
  8. Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula
  9. Pitanja, prijedlozi i informacije
  10. Razno

Detaljno – vezani dokument
Poziv za 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Buja

Istaknuto

Skip to content