Poticajne mjere u gospodarstvu

Objava: 04.03.2013.

Modeli stimuliranja poduzetnika (poticajne mjere/olakšice) u JLS

A) Odluka o komunalnoj naknadi („Službene novine Grada Buja“ br. 6/01, 13/10, 6/11, 14/11 i 10/14).
Visina komunalne naknade određuje se ovisno o zoni i namjeni građevine. Komunalna naknada utvrđuje se po m2 površine. Visina se obračunava umnoškom vrijednsti boda sa koeficijentom zone i koeficijentom namjene.

– Vrijednost boda (0,40  kn/m2) primjenjuje se od 01.01.2015. godine („Službene novine Grada Buja“ br. 10/14).


– Koeficijent zone (Kz) na području Grada Buja utvrđuje se ovisno o pogodnosti položaja i stupnju opremljenosti područja objektima i uređajima komunalne infrastrukture prema vlastitim mjerilima i uvjetima, u četiri (4) zone.

 

Koeficijent zone prema utvrđenim zonama iznosi:

I          zona (Kz)                    1,00

II         zona (Kz)                    0,80

III       zona (Kz)                    0,65

IV       zona (Kz)                    0,50                

 

–  Koeficijent namjene (Kn) ovisi o vrsti nekretnine i iznosi za:

1.  stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije    1,00

2.  garažni prostor                                                                             1,00

3.  neizgrađeno građevno zemljište                                                   0,05

4.  poslovni prostor i građevno zemljište koji služe obavljanju određene poslovne djelatnosti.  Npr. koef. namjene iznosi 10 za financijsko posredovanje, 8 za ugostiteljstvo,  6 za trgovine i  5 za proizvodne djelatnosti.

Poduzetnici se djelomično oslobađaju za novosagrađene objekte ili za proširenje  poslovnog prostora:
u 1. godini rada 100%
u 2. godini rada 50%
u 3. godini rada 30%

Komunalna naknada za trgovačku djelatnost  po m2 iznosila bi 2,40 kn u prvoj zoni a za drugu zonu iznosi 1,92.

B) Odluka o komunalnom doprinosu – pročišćeni tekst („Službene novine Grada Buja“ br. 8/12).


Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za građevine poslovne namjene iznosi:
I zona 50 kn/m3,
II zona 40 kn/m3 i
III zona 30 kn/m3.

U  obračun se uzima unutarnja visina građevine do 3 m)

 

Istaknuto

Skip to content