Prealoader

Proračun

PLAN PRORAČUNA GRADA BUJA – BUIE ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

Objava: 08.12.2021.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne Novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 50. i 90. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja” broj 11/09, 05/11, 11/11 i 03/13 i 05/18), Gradsko vijeće Grada Buje – Buie na sjednici održanoj 30.11.2021. godine, donosi

Plan proračuna Grada Buja – Buie za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Vezani dokumenti:

PLAN PRORAČUNA GRADA BUJA – BUIE ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

Istaknuto

Skip to content