Prealoader

Objave

Plan mjera za sprječavanje šteta od divljači i na divljači

Objava: 29.04.2024.

Grad Buje je donio plan za sprječavanje šteta od divljači i na divljači na površinama izvan lovišta grada Buja za lovnu godinu 2024./2025.

Ovaj plan uključuje:

Održavanje brojnog stanja divljači: Cilj je zadržati populaciju divljači i drugih životinjskih vrsta u granicama propisanim Programom zaštite divljači.

Isterivanje divljači: Po potrebi, divljač se može istjerati s površina izvan lovišta grada Buja.

Zaštitna sredstva: Po potrebi, nabavljaju se mehanička ili kemijska zaštitna sredstva i pravovremeno ih se daje vlasnicima i korisnicima zemljišta.

Edukacija: Vlasnici i korisnici zemljišta informiraju se o mjerama koje moraju poduzeti kako bi smanjili štete od divljači.

Agrotehničke rokove: Vlasnici i korisnici zemljišta upozoravaju se na poljoprivredne rokove i provode se provjere na terenu.

Zaštita bilja: Upozorava se na uporabu zaštitnih sredstava za bilje kako bi se osiguralo da nisu štetna za zdravlje divljači i drugih životinjskih vrsta.

Prometni znakovi: Na kritičnim prometnicama postavljaju se znakovi upozorenja za divljač.

Preventivne mjere: Provode se redoviti obilasci površina izvan lovišta kako bi se smanjile štete na divljači.

Dijagnostika: Svaka pronađena lešina ili bolesna jedinka divljači šalje se na analizu, a vlasnici moraju prijaviti to veterinarskoj službi.

Zaštićene vrste: Posebna briga posvećuje se zaštiti eventualno ugroženih životinjskih vrsta koje se pojave izvan lovišta.

Vezani dokument
Plan mjera za sprječavanje šteta od divljači i na divljači za površine izvan lovišta Grada Buja-Buie za lovnu godinu 2024./2025.

Istaknuto

Skip to content