Prealoader

Plan javne nabave za 2014. godinu

Objava: 06.02.2014.

PLAN NABAVE GRADA BUJE-BUIE ZA 2014. GODINU

Planom se utvrđuju prava i obveze za provođenje postupka javne nabave propisanih Zakonom o javnoj nabavi i to za nabavu roba, usluga i radova za predmete nabave čija je planirana vrijednost jednaka ili veća od 20.000,00 kuna.

– Prve izmjene i dopune Plana Javne nabave Grada Buje za 2014. godinu
– Druge izmjene i dopune Plana Javne nabave Grada Buje za 2014. godinu
– Treće izmjene i dopune plana nabave Grada Buje-Buie za 2014. godinu

Vidi dokumente u prilogu.


Istaknuto

Skip to content