Prealoader

Obavijesti

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Objava: 06.07.2021.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine br. 68/18, 110/18 i 32/20), članka 6. Odluke o organizacijskim oblicima obavljanja komunalnih djelatnosti na području Grada Buje-Buie (Službene novine Grada Buja-Buie br. 03/19) te članka 29. Društvenog ugovora trgovačkog društva 6. MAJ d.o.o. Potpuni tekst od 27. lipnja 2017. godine, Uprava društva dana 30. lipnja 2021. godine, donosi

OPĆE UVJETE ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE UKOPA POKOJNIKA

Ovim općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se ugovorni odnosi između trgovačkog društva 6. maj d.o.o. za komunalne usluge Umag, Tribje 2, Umag, kao isporučitelja komunalne usluge (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) i korisnika usluge ispraćaja i ukopa pokojnika na kojima isporučitelj obavlja navedenu djelatnost. (…)

Cjeloviti dokument: Opći uvjeti komunalne usluge ukopa pokojnika

Istaknuto

Skip to content