Prealoader

Objave

Objava ponovne javne rasprave Vižinada 2

Objava: 13.03.2024.

Urbanistički plan uređenja Vižinada 2 usmjeren je na stvaranje uvjeta za uravnoteženi razvoj s naglaskom na kvalitetu stanovanja, očuvanje okoliša i infrastrukturno opremanje. Plan obuhvaća izgradnju stambenih, gospodarskih, poslovnih, i javnih objekata, kao i zelenih površina, unutar područja od 0.9 hektara. Razvojne mjere uključuju gradnju s prosječnim koeficijentom izgrađenosti od 0.3 i iskoristivosti od 0.6, te uspostavu funkcionalne prometne, elektroenergetske, vodoopskrbne i telekomunikacijske infrastrukture. Plan stavlja poseban naglasak na integraciju javnih zelenih površina i zaštitu prirodnih resursa, podupirući održivi razvoj i poboljšanje kvalitete života lokalne zajednice.

Vezani dokumenti:

1 – Obrazloženje UPU Vižinada 2
2 – Nacrt odluke o donošenju UPU Vižinada 2
3 – Sažetak za javnost UPU Vižinada 2
4 – 1 – korištenje i namjena površina
5 – 2.1. – promet
6 – 2.2. – telekom. i energ sustav
7 – 2.3. – vodnogosp. sustav
8 – 3. – uvjeti korištenja
9 – 4.1. – oblici korištenja
10 – 4.2. – način i uvjeti gradnje
11 – 4.3. prijedlog parcelacije

Obavijest o održavanju ponovnih javnih rasprava – 08.03.2024.

Istaknuto

Skip to content