Prealoader

Objave

Objava ponovne javne rasprave Vižinada 1

Objava: 13.03.2024.

Urbanistički plan uređenja naselja Vižinada 1 usmjeren je na održivi razvoj i poboljšanje kvalitete života, s fokusom na izgradnju stambenih, javnih, zaštitnih zelenih površina i infrastrukturnih objekata. Plan pokriva površinu od 211 hektara, s očekivanom izgradnjom koja uključuje stambene objekte, javne zelene površine za rekreaciju, zaštitne zelene površine i infrastrukturne sustave. Cilj je osigurati kvalitetno stanovanje, održati prirodnu i kulturnu baštinu te podržati demografski i gospodarski razvoj. U planu su predviđene i mjere za poboljšanje prometne, elektroenergetske i komunalne infrastrukture, uz poseban naglasak na zaštitu okoliša i održivu urbanu regeneraciju.

Vezani dokumenti:

1 – Obrazloženje UPU Triban
2 – Nacrt odluke o donošenju UPU Triban (S)
3 – Sažetak za javnost UPU Triban
4 – 1 – korištenje i namjena površina
5 – 2.1. – promet
6 – 2.2. – telekom. i energ sustav
7 – 2.3. – vodnogosp. sustav
8 – 3. – uvjeti korištenja
9 – 4.1. – oblici korištenja
10 – 4.2. – način i uvjeti gradnje
11 – 4.3. prijedlog parcelacije

Obavijest o održavanju ponovnih javnih rasprava – 08.03.2024.

Istaknuto

Skip to content