Prealoader

Natječaji

Obavjest – Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Objava: 02.03.2013.

Na temelju odredbe članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 19. Odluke o gospodarenju nekretninama Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 7/10), i članka 50. Statuta Grada Buja (“Službene novine Grada Buja”, broj 11/09), Gradsko vijeće Grada Buja objavljuje Javni Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja.

Popis svih katastarskih čestica koje su predmet ovog natječaja s početnom prodajnom cijenom objavljen je na oglasnoj ploči u gradskoj upravi Grada Buja, Istarska 2, u Glasu Istre, La Voce del popolo i na službenim stranicama Grada Buja www.buje.hr. (“NATJEČAJI”)

Istaknuto

Skip to content