Prealoader

Novosti

Obavijest o Ugovorima o služnosti u šumi ili šumskom zemljištu

Objava: 05.03.2015.

SLUŽNOST

Sukladno odredbi članka 46. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama („Narodne novine“, broj 94/14.) šume i šumska zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske koja su odlukama Vlade Republike Hrvatske određena kao zemljišta na kojima se može osnovati služnost radi podizanja višegodišnjih nasada danom stupanja na snagu ovoga zakona izdvajaju se iz šumskogospodarskog područja Republike Hrvatske i u nadležnosti su Agencije za poljoprivredno zemljište, te se njima nastavlja raspolagati prema posebnom propisu kojim se uređuje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske.

Slijedom navedenog Agencija za poljoprivredno zemljište, preuzela je 2 vrste spisa predmeta:

  1. Zaključeni Ugovori o osnivanju služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu.
    Informaciju o preuzetim predmetima možete pregledati u tablici 1. u prilogu
  2. Predmeti za raspisivanje javnog poziva temeljem Odluke Vlade o popisu šuma ili šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za dodjelu zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
    Informaciju o navedenim predmetima možete pregledati u tablici 2. u prilogu

Obavijest za predmete pod rednim brojem 1.

Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama, iz prethodnog teksta, navedenim zemljištem raspolagati će se kao s poljoprivrednim zemljištem, stoga će se sklopiti novi Ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta. Pozivamo ovlaštenike služnosti koji su sklopili Ugovor o osnivanju služnosti u šumi ili na šumskom zemljištu da za upite i informacije pošalju e-mail na zeljka.n-koncic@mps.hr.

Za predmete koji nisu navedeni u tablicama, potrebno je kontaktirati Ministarstvo poljoprivrede, Upravu šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2 a u Zagrebu, na telefon 01/6443-210.

Istaknuto

Skip to content