Prealoader

Natječaji

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta

Objava: 24.12.2019.

Na temelju odredbe članka 98. Stavka 1. i članka 106. stavak 1. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (Narodne novine, broj 20/18, 115/18, 98/19), članka 50. stavka 3. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 39/2013 i 48/2015) Ministarstvo
poljoprivrede objavljuje

O B A V I J E S T
o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u
vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buja.

Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj
39/2013 i 48/2015) prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa
zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija
veličina nije veća od 1 ha, koje je označeno kao:
k.č.br. 1153/8 u k.o. Krasica, oranica,
površine 1194 m² (0,1194 ha), tržišna cijena iznosi 18.507,00 kn (…)

Istaknuto

Skip to content