Prealoader

Novosti

Obavijest o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom 13.06.2014.

Objava: 13.06.2014.

O B A V I J E S T
o podnesenom valjanom zahtjevu za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Buja.


Na temelju članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu prodaje se poljoprivredno zemljište u vlasništvu države koje graniči sa zemljištem podnositelja zahtjeva, a nalazi se izvan proizvodno-tehnoloških cjelina, čija veličina u Jadranskoj regiji Republike Hrvatske nije veća od 0,2 ha, koje je označeno kao:
k.č.br. 291 u k.o. Krasica, voć. i vin. (or), površine 0,0658 ha, tržišna cijena iznosi 10.235,52 kn,
k.č.br. 419/4 u k.o. Krasica, livada, površine 0,0550 ha, tržišna cijena iznosi 6.015,10 kn,
k.č.br. 419/7 u k.o. Krasica, oranica, površine 0,0694 ha, tržišna cijena iznosi 9.753,49 kn.

Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom roku dostave dokaze Agenciji.

Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno zemljište.

Istaknuto

Skip to content