Prealoader

Objave

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama

Objava: 08.03.2024.

Grad Buje objavljuje javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje graniče s nerazvrstanom oznakom UL 212 (Giuseppea Garibaldia – dio), UL 221 (Pod lođom), i UL 245 (Trg slobode) o započinjanju postupka evidentiranja izvedenog stanja nerazvrstanih cesta na području grada. Postupak uključuje obilježavanje granica zemljišta s pomoću ovlaštenog inženjera geodezije, Boris Brajković ing. geod., koji će izraditi snimku izvedenog stanja i geodetski elaborat.
Obilježavanje granica počinje 14. ožujka 2024., a nositelji prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat i zatražiti dodatna pojašnjenja 20. ožujka 2024. u prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje i upravljanje gradskom imovinom Grada Buja.

Detaljnije – vezani dokument:
Javni poziv nositeljima prava na nekretninama

Istaknuto

Skip to content