Prealoader

Prodaja nekretnina

Javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja – 05.04.2022.

Objava: 05.04.2022.

Gradonačelnik Grada Buja dana 05. travnja 2022. godine raspisuje

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na slijedećim lokacijama – vidi vezani dokument.

Natječaj traje od 05. do 13.04.2022. godine.

Vezani dokument:
Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Buja

Istaknuto

Skip to content