Prealoader

Natječaji

Javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja – 04.03.2021.

Objava: 04.03.2021.

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na slijedećim lokacijama: vidi vezani dokumet.

Natječaj traje od 04. – 15.3.2021. godine.

Javni natječaj za prodaju nekretnina

Istaknuto

Skip to content