Prealoader

Prodaja nekretnina

Javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja – 02.04.2021.

Objava: 02.04.2021.

Gradonačelnik Grada Buja raspisuje:

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU GRADA BUJA

Raspisuje se javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja, putem prikupljanja pisanih ponuda, radi daljnje gradnje, formiranja okućnica ili radi stjecanja samovlasništva na nekretninama sukladno namjeni određenoj prostornoplanskim dokumentima na slijedećim lokacijama:
vidi vezani dokument Javni natječaj za prodaju nekretnina na području Grada Buja od 02.04.2021. godine.

Natječaj traje od 02.04.-12.04.2021.

Istaknuto

Skip to content